Нови книги за месец февруари

Общ отдел

Психология

- 1 -

П/159.923/В 58102766

Виилма, Лууле

   Как да победиш себе си и да станеш здрав / Лууле Виилма ; [Прев. Зоя Петрова - Тимова]  . - София : Аливго, 2003 . - 333 с. : с ил. , табл. ; 20 см . -  (Прощавам си)

   Ориг. загл.: Как победить себя и преобрести здоровье / Лууле Виилма Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
    

   ISBN 954-8454-04-1 : 7. 20 лв. 

  

- 2 -

П/159.923/Д 13102770

Дайър, Уейн У.

   Силата на намерението : Как да сътвориш твоя свят такъв, какъвто искаш да бъде / Уейн У. Дайър ; Прев. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2005 . - 377 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. The power of intention / Wayne W. Dyer
    

   ISBN 954-474-396-0 : [10.00] лв. 

  

Етика

- 3 -

П/174.4/К 53102771

Кехоу, Джон

   Успехът и парите : Впрегнете ума си, за да постигнете успех / Джон Кехоу ; [Прев. Петя Петрова]  . - 3. изд. . - София : Fenix design, [2009] (София : ПК "Д. Благоев") . - 172 с. ; 20 см.

   Ориг. загл.: Money, success and you / John Kehoe Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8890-19-9 : 8.99 лв. 

  

Обществени науки

- 4 -

Ч/372.4/Б 40 

Берон, Петър Х.

   Буквар с различни поучения / Петър Х. Берон ; Предг. Лилия Илиева . - София : Би 93 ООД, 2018 ([Велико Търново] : Абагар) . - 168 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7496-08-6 : 25.00 лв. 

  

- 5 -

102711 

Ганева, Ваня Колева

   Основи на социалната работа / Ваня Ганева . - Свищов : Академично изд. Ценов, 2008 . - 174 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след всяка гл. и под линия
    

   ISBN 978-954-23-0394-7 : 10.00 лв. 

  

- 6 -

102778, Ч/36/Г 85 

Грозданов, Иван

   Анализ и организационен профил на профилактиката и рехабилитацията в социалното осигуряване в България / Иван Грозданов . - Враца : БГ Принт, 2018 . - 152 с.: с табл., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7102-97-0 : [9.00] лв. 

  

- 7 -

Ч/37.01/Н 95 

Нунев, Йосиф

   Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование / Йосиф Нунев ; [Науч. ред. Калина Йочева]  . - Пловдив : Астарта, 2017 . - 208 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Името на ред. отбелязано в изд. каре Библиогр.: с. 172-178

   ISBN 978-954-350-238-9 : [6.00] лв. 

  

Естествени науки

Медицина

- 8 -

П/612.01/И 21, Ч1/612/И 21102779

Иванов, Мариян и др.

   Как да засилим имунитета си : как да победим инфекциите без антибиотици / Мариян Иванов, Иван Енев . - София : Жануа'98, 2016 ([София] : Симолини 94) . - 304 с. ; 20 см

   За авторите: с. 298-301

   ISBN 978-954-376-115-9 : 12.00 лв. 

  

Приложни науки. Техника

- 9 -

102729 

Василев, Венцислав

   Счетоводство на застрахователното дружество : учебно пособие / Венцислав Василев . - 2. прераб. доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014 . - 171 с. ; 24 см

   1. изд. 2012

   ISBN 978-954-23-0990-1 : [8.00] лв. 

  

- 10 -

102736 

Меразчиев, Васил

   Банково посредничество : Счетоводни аспекти : Уч. пособие за дистанционно обучение / Васил Меразчиев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006 . - 216 с. ; 23 см

   
    

   ISBN 954-23-0271-1 : [9.00] лв. 

  

Селско стопанство

Управление

Музика

Езикознание

Литературознание

- 11 -

Ч/886.7/Г 77 

Гранитски, Иван

   Критически етюди / Иван Гранитски . - София : ИК Труд, 2008 (София : Унив. изд. Св. Климент Охридски) . - 160 с. ; 20 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров Офс. изд

   ISBN 978-954-528-802-9 : 9.00 лв. 

  

Чужда художествена литература

- 12 -

П/89-845/А 16102727

Авад, Джериес

   Не всичко, което блести, е злато : 101 арабски поговорки от извора / Джериес Авад ; [Прев. Божана Хадад]  . - София : AMG Publishing, 2012 (София : ЕКСПЕРТПРИНТ) . - 176 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: 101 Proverbs source/Geries Awwad. Името на прев е отбел. на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9696-40-0 : 9.00 лв. 

  

- 13 -

П/820-31/А 31102753

Адлър, Елизабет

   Хотел "Ривиера" : [Роман] / Елизабет Адлър ; [Прев. Силвия Вангелова]  . - София : Калпазанов, 2004 . - 304 с. ; 20 см. . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл.: The hotel Riviera/Elizabeth Adler

   ISBN 954-17-0216-3 :10.00 лв. 

  

- 14 -

П/894.5-31/В 52102755

Вестьо, Шел

   Където някога бяхме : Роман за един град и волята ни да станем по- високи от тревата / Шел Вестьо ; Прев. от [фин.] Росица Цветанова . - [Cофия] : Персей, 2016 . - 608 с. ; 20 см.

   Ориг. загл.: Dar vi en gang gatt / Kjell Westo На загл. с. е отбелязано прев. от швед., а в изд. каре- финландска.

   ISBN 978-619-161-115-7 : 19.99 

  

- 15 -

П/820-31/Г 82102758

Грийн, Греъм

   Монсеньор Кихот : Роман / Греъм Грийн ; [Прев. Теодора Москова]  . - 2. изд. . - София : Фондация "Комунитас", 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев") . - 210 с. ; 21 см. . -  (Християнска библиотека)

   Ориг. загл.: Monsignor Quixote / Graham Greene Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9992-58-8 : 9.00 лв. 

  

- 16 -

П/820(73)-31/Л 84102756

Лоурънс, Стефани

   Чаровният прелъстител : Роман / Стефани Лоурънс ; [Прев. Нина Рашкова]  . - София : СББ Медиа, 2017 ([Cофия] : Ропринт) . - 304 с. ; 20 см. . -  (Исторически криминални романи ; 12)

   Ориг. загл.: A rake`s vow / Stephanie Lourens Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-399-237-9 : [3.99] лв. 

  

- 17 -

П/89-31/Х 52102725

Хирата, Андреа

   Воините на дъгата : Роман / Андреа Хирата ; Прев. от англ. Светлозара Лесева . - Пловдив : Хермес, 2015 ([София] : Алианс Принт) . - 320 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The rainbow troops / Andrea Hirata .

   ISBN 978-954-26-1416-6 : 14.95 лв. 

  

- 18 -

П/830-32/Ш 68102720

Ширах, Фердинанд фон

   Престъпления : [Разкази] / Фердинанд фон Ширах ; [Прев. Алеко Дянков]  . - София : Сиела, 2012 . - 164 с. ; 21 см . -  (Майстори на разказа)

   Ориг. загл. Verbrechen / Ferdinand von Schirach .Името на прев. е отбел. на гърба на предзатл. с.

   ISBN 978-954-28-1150-3 : 12.00 лв. 

  

- 19 -

П/894-31/Ю 21102721

Юмит, Ахмед

   Патасана : [Роман] / Ахмед Юмит ; [Прев. от тур. Емилия Ничева-Карастойчева]  . - София : Сиела, 2014 . - 416 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Patasana/Ahmet Umit. Името на прев. е отбел. на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1526-6 : 16.00 лв. 

  

Художествена литература за деца и юноши

- 20 -

Д/820-93-32/C 46 

Chapman, Linda

   The Magic Spell / Linda Chapman ; ill. Biz Hull . - London : Puffin Books, 2002 (England) . - 110 с. : с ил. ; 20 см. . -  (My Secret Unicorn)

   

   ISBN 0-140-31341-2 : [3.99] лв. 

  

- 21 -

Д/820-93-32/C 46 

Chapman, Linda

   Dreams Come True / Linda Chapman ; ill. Biz Hull . - London : Puffin Books, 2002 (England) . - 120 с. : с ил. ; 20 см. . -  (My Secret Unicorn)

   

   ISBN 0-140-31342-0 : [3.99] лв. 

  

- 22 -

Д/820-93-32/C 77 

Cooper, Louise

   Sea Horses / Louise Cooper . - London : Puffin Books, 2003 (England) . - 148 с. ; 20 см.

   

   ISBN 0-140-31439-7 : [4.99] лв. 

  

- 23 -

Д/820-93-32/C 77 

Cooper, Louise

   Sea Horses : The Talisman / Louise Cooper . - London : Puffin Books, 2004 (England) . - 179 с. ; 20 см.

   

   ISBN 0-140-31440-0 : [4.99] лв. 

  

- 24 -

Д/820-93-32/C 77 

Cooper, Louise

   Sea Horses : Gathering Storm / Louise Cooper . - London : Puffin Books, 2004 (England) . - 159 с. ; 20 см.

   

   ISBN 0-140-31441-9 : [4.99] лв. 

  

- 25 -

Д/820-93-32/C 77 

Cooper, Louise

   Sea Horses : The Last Secret / Louise Cooper . - London : Puffin Books, 2005 (England) . - 160 с. ; 20 см.

   

   ISBN 0-140-31442-7 : [4.99] лв. 

  

- 26 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Bubble and Squeak / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2001 (Great Britain) . - 60 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales ; 14)

   

   ISBN 0 330 48369 2 : [2.99] лв. 

  

- 27 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Fergus the Friendly Puppy / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales ; 12)

   

   ISBN 0-330-48105-3 : [2.99] лв. 

  

- 28 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Spike the Special Puppy / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales ; 9)

   

   ISBN 0-330-48099-5 : [2.99] лв. 

  

- 29 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Max the Mucky Puppy / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 1999 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales ; 5)

   

   ISBN 0-330-37363-3 : [2.99] лв. 

  

- 30 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Spot the Sporty Puppy / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 1999 (Great Britain) . - 63 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales ; 3)

   

   ISBN 0-330-37361-7 : [2.99] лв. 

  

- 31 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Willow the Wild Pony / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 63 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Pony Tales ; 8)

   

   ISBN 0-330-37475-3 : [2.99] лв. 

  

- 32 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Lottie the Little Pony / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Pony Tales ; 5)

   

   ISBN 0-330-37472-9 : [2.99] лв. 

  

- 33 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Freddie the Frisky Pony / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Pony Tales ; 4)

   

   ISBN 0-330-37471-0 : [2.99] лв. 

  

- 34 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Charlie the Champion Pony / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 58 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Pony Tales ; 2)

   

   ISBN 0-330-37469-9 : [2.99] лв. 

  

- 35 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Sam the School Pony / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 62 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Pony Tales ; 1)

   

   ISBN 0-330-37468-0 : [2.99] лв. 

  

- 36 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Sid the Speedy Kitten / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2001 (Great Britain) . - 59 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Kitten Tales ; 12)

   

   ISBN 0-330-39736-2 : [3.99] лв. 

  

- 37 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Lucy the Lonely Kitten / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2000 (Great Britain) . - 64 с. : с ил. ; 20 см.

   

   ISBN 0-330-37457-5 : [2.99] лв. 

  

- 38 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Lottie and Ludo / Jenny Dale ; ill. Susan Hellard . - London : Macmillan Children's Books, 2003 (Great Britain) . - 60 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Best Friends ; 9)

   

   ISBN 0-330-40079-7 : [3.99] лв. 

  

- 39 -

Д/820-93-32/D 16 

Dale, Jenny

   Lily the Lost Puppy / Jenny Dale ; ill. Frank Rodgers . - 2.ed. . - London : Macmillan Children's Books, 2001 (Great Britain) . - 184 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Jenny Dale`s Puppy Tales)

   Съдържа: Lily at the Beach ; Lily Finds a Friend

   ISBN 0-330-39616-1 : [4.99] лв. 

  

- 40 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Sheepdog in the Snow / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1995 (Great Britain) . - 165 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-34064061-8 : [3.99] лв. 

  

- 41 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Hedgehogs in the hall / Lucy Daniels ; Ил. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1994 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 5)

   

   ISBN 0-340-60774-2 : [3.99] лв. 

  

- 42 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Badger in the Basement / Lucy Daniels ; Ил. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1994 (Great Britain) . - 151 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 6)

   

   ISBN 0-340-60775-0 : [3.99] лв. 

  

- 43 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Cub in the cupboard / Lucy Daniels ; Ил. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1994 (Great Britain) . - 156 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 7)

   

   ISBN 0-340-61928-7 :[3.99] лв. 

  

- 44 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Donkey on the Doorstep / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1995 (Great Britain) . - 156 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 12)

   

   ISBN 0-340-61934-1 : [3.99] лв. 

  

- 45 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Bunnies in the Bathroom / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - [2. ed.] . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 153 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 11)

   

   ISBN 0-340-61933-3 : [3.99] лв. 

  

- 46 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Horse in the house / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 168 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 37)

   

   ISBN 0-340-72402-1 : [3.99] лв. 

  

- 47 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Shetland in the Shed / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 22)

   

   ISBN 0-340-68716-9 : [3.99] лв. 

  

- 48 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Guinea-pig in the Garage / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 149 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 20)

   

   ISBN 0-340-66729-X : [3.99] лв. 

  

- 49 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Foals in the Field / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 28)

   

   ISBN 0-340-69949-3 : [3.99] лв. 

  

- 50 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Swan in the Swim / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 171 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 23)

   

   ISBN 0-340-68717-7 :[3.99] лв. 

  

- 51 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Sheep at the Show / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 29)

   

   ISBN 0-340-69950-7 : [3.99] лв. 

  

- 52 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Hound at the Hospital / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 155 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 35)

   

   ISBN 0-340-69956-6 : [3.99] лв. 

  

- 53 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Puppy in a Puddle / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 151 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 43)

   

   ISBN 0-340-73604-6 : [3.99] лв. 

  

- 54 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Tabby in the Tub / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 154 с. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 41)

   

   ISBN 0-340-73598-8 : [3.99] лв. 

  

- 55 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Goat in the garden / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - [2. ed.] . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 4)

   

   ISBN 0-340-60773-4 : [3.99] лв. 

  

- 56 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Squirrels in the school / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1996 (Great Britain) . - 150 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 19)

   

   ISBN 0-340-66728-1 : [3.99] лв. 

  

- 57 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Hamster in a hamper / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - [2. ed.] . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 13)

   

   ISBN 0-340-62010-2 : [3.99] лв. 

  

- 58 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Lambs in the lane / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2003 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 60)

   

   ISBN 0-340-87387-6 :[3.99] лв. 

  

- 59 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Dalmatian in the Dales / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 59)

   

   ISBN 0-340-85114-7 : [3.99] лв. 

  

- 60 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Guinea-pigs in the Greenhouse / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 58)

   

   ISBN 0-340-85113-9 : [3.99] лв. 

  

- 61 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Mare in the Meadow / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 153 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 51)

   

   ISBN 0-340-77883-0 : [3.99] лв. 

  

- 62 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Foxes on the Farm / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 172 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 47)

   

   ISBN 0-340-73663-1 : [3.99] лв. 

  

- 63 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Deer in the Darkness / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Graet Britain) . - 156 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Hauntings ; 8)

   

   ISBN 0-340-84418-3 : [3.99] лв. 

  

- 64 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Cats in the Castle / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Hauntings ; 7)

   

   ISBN 0-340-84417-5 : [3.99] лв. 

  

- 65 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Dog in the Dungeon / Lucy Daniels . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 153 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Hauntings ; 1)

   

   ISBN 0-340-73600-3 : [3.99] лв. 

  

- 66 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Stallion in the Storm / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Hauntings ; 3)

   

   ISBN 0-340-73602-X : [3.99] лв. 

  

- 67 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Wolf at the window / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2000 (Great Britain) . - 152 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Hauntings ; 4)

   

   ISBN 0-340-78809-7 : [3.99] лв. 

  

- 68 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Hamster Holiday / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 121 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-340-85269-0 : [3.99] лв. 

  

- 69 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Labrador on the Lawn / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2003 (Great Britain) . - 156 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-340-87388-4 : [3.99] лв. 

  

- 70 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Racehorse in the Rain / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2003 (Great Britain) . - 153 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-340-87389-2 : [3.99] лв. 

  

- 71 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Stallion in the Stable / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 150 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-340-85153-8 : [3.99] лв. 

  

- 72 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Terrier in the Tinsel / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 154 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Holiday Special)

   

   ISBN 0-340-79556-5 : [3.99] лв. 

  

- 73 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Roo on the Rock / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - London : Hodder Children`s books, 1996 (Great Britain) . - 156 с. ; 20 см . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 18)

   

   ISBN 0-340-65581-X : [3.99] лв. 

  

- 74 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Hamster in the Holly / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 153 с. ; 20 см . -  (Animal Ark)

   

   ISBN 0-340-69957-4 : [3.99] лв. 

  

- 75 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Pony in the Post / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 156 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Pets)

   

   ISBN 0-340-73591-0 : [3.99] лв. 

  

- 76 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Kitten kisses / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 121 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Pets)

   

   ISBN 0-340-85121-X : [3.99] лв. 

  

- 77 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Pets` Party / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 121 с.: с ил. ; 20 см . -  (Animal Ark. Pets)

   

   ISBN 0-340-73605-4 : [3.99] лв. 

  

- 78 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Leopard at the Lodge / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2000 (Great Britain) . - 154 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark. Where animals come first ; 44)

   

   ISBN 0-340-77843-3 : [3.99] лв. 

  

- 79 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Calf in the Cottage / Lucy Daniels ; ill. Shelagh McNicholas . - [2.ed.] . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 150 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 15)

   

   ISBN 0-340-64088-X : [3.99] лв. 

  

- 80 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Rabbits on the Run / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 154 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 36)

   

   ISBN 0-340-72401-3 : [3.99] лв. 

  

- 81 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Badgers by the Bridge / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2000 (Great Britain) . - 149 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 46)

   

   ISBN 0-340-73664-X : [3.99] лв. 

  

- 82 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Racoons on the Roof / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1998 (Great Britain) . - 151 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 30)

   

   ISBN 0-340-69951-5 : [3.99] лв. 

  

- 83 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Elephants in the East / Lucy Daniels ; ill. Jenny Gregory . - London : Hodder Children`s books, 1997 (Great Britain) . - 156 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 25)

   

   ISBN 0-340-68719-3 : [3.99] лв. 

  

- 84 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Deer on the Drive / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2000 (Great Britain) . - 152 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark ; 49)

   

   ISBN 0-340-73665-8 : [3.99] лв. 

  

- 85 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Colt in the Cave / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2000 (Great Britain) . - 151 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark. Hauntings ; 6)

   

   ISBN 0-340-78811-9 : [3.99] лв. 

  

- 86 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Foal in the Fog / Lucy Daniels ; ill. Ann Baum . - London : Hodder Children`s books, 2001 (Great Britain) . - 151 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark. Hauntings ; 9)

   

   ISBN 0-340-84419-1 : [3.99] лв. 

  

- 87 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Puppy Puzzle / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 1996 (Great Britain) . - 117 с. : с. ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark Pets ; 1)

   

   ISBN 0-340-67283-8 : [3.99] лв. 

  

- 88 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Horse Hero / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 116 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark Pets. Summer Shows ; 1)

   

   ISBN 0-340-85204-6 : [3.99] лв. 

  

- 89 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Puppy Prizes / Lucy Daniels ; ill. Paul Howard . - London : Hodder Children`s books, 2002 (Great Britain) . - 117 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Animal Ark Pets. Summer Shows ; 3)

   

   ISBN 0-340-85206-2 : [3.99] лв. 

  

- 90 -

Д/820-93-32/D 18 

Daniels, Lucy

   Last Hope / Lucy Daniels ; ill. Ann Gowland . - London : Hodder Children`s books, 1999 (Great Britain) . - 122 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Perfect Ponies ; 2)

   

   ISBN 0-340-73661-5 : [3.99] лв. 

  

- 91 -

Д/820-93-32/G 54 

Glover, Peter

   Sheltie and the Runaway / Peter Glover . - [2.ed.] . - London : Puffin Books, 2002 (England) . - 179 с. : с ил. ; 20 см.

   

   ISBN 0-140-31388-9 : [3.99] лв. 

  

- 92 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Ruby the red fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 1)

   

   ISBN 1-84362-016-2 : [3.99] лв. 

  

- 93 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Amber the orange fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 2)

   

   ISBN 1-84362-017-0 : [3.99] лв. 

  

- 94 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Saffron the yellow fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 3)

   

   ISBN 1-84362-018-9 : [3.99] лв. 

  

- 95 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Fern the green fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 4)

   

   ISBN 1-84362-019-7 : [3.99] лв. 

  

- 96 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Sky the blue fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с. : с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 5)

   

   ISBN 1-84362-020-0 :.[3.99] лв. 

  

- 97 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Inky the indigo fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2.ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 6)

   

   ISBN 1-84362-021-9 : [3.99] лв. 

  

- 98 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Heather the violet fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - 2. ed. . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic ; 7)

   

   ISBN 1-84362-022-7 : [3.99] лв. 

  

- 99 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Crystal the snow fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 8)

   

   ISBN 1-84362-633-0 : [3.99] лв. 

  

- 100 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Abigail the breeze fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 9)

   

   ISBN 1-84362-634-9 : [3.99] лв. 

  

- 101 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Pearl the cloud fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 10)

   

   ISBN 1-84362-635-7 : [3.99] лв. 

  

- 102 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Goldie the sunshine fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 11)

   

   ISBN 1-84362-641-1 : [3.99] лв. 

  

- 103 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Evie the mist fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 12)

   

   ISBN 1-84362-636-5 : [3.99] лв. 

  

- 104 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Storm the lightning fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 13)

   

   ISBN 1-84362-637-3 : [3.99] лв. 

  

- 105 -

Д/820-93-32/M 45 

Meadows, Daisy

   Hayley the rain fairy / Daisy Meadows ; Ил. Georgie Ripper . - [2. ed.] . - London : Orchard books, 2015 (Great Britain) . - 80 с.: с ил. ; 20 см . -  (Rainbow magic. The weather fairies ; 14)

   

   ISBN 1-84362-638-1 : [3.99] лв. 

  

- 106 -

Д/820-93-32/N 66 

Nimmo, Jenny

   The Night of the Unicorn / Jenny Nimmo ; ill. Terry Milne . - [2.ed.] . - London : Walker Books, 2004 (Great Britain) . - 125 с. : с ил. ; 15Х17см.

   

   ISBN 1-84428-631-2 : [4.99] лв. 

  

- 107 -

Д/839-93-31/Л 63 

Линдгрен, Астрид

   Пипи дългото чорапче ; Пипи се качва на кораба ; Пипи в южните морета / Астрид Линдгрен ; Прев. Вера Ганчева ; Ил. Ингрид Ванг Нюман . - София : ПАН, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 352 с.: с ил. ; 20 см . -  (Колекция Астрид Линдгрен ; 1)

   Pippi Langstrump / Astrid Lindgren

   ISBN 954-657-351-5 : 8.90 лв. 

  

- 108 -

Д/886.7-93-34/Л 68 

Лисицата и гроздето и други приказки  /  [Худож. Кирил Танев]  . - София : ПАН, 2011 . - 16 с.: с цв. ил. ; 27 см . -  (Приказки с поука)

   

   ISBN 978-954-660-010-3 : 2.50 лв. 

  

- 109 -

Д/840-93-32/Л 94Д/840-93-32/М 23

Льопти, Еманюел

   Малкият Никола : Снимка на класа /  Адапт. Еманюел Льопти ; По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Прев. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 ([София] : Дедракс) . - 31 с.: с цв. ил. ; 19 см . -  (За най-малките; Аз се уча да чета ; 1)

   Ориг. загл.: Le petit Nicolas. La photo de classe/d`apres l`oeuvre de Rene Goscinny et Jean-Jacques Sempre.

   ISBN 978-619-150-323-0 : 5.99 лв. 

  

- 110 -

Д/886.7-93-34/П 47 

Петров, Валери

   Меко казано ; Копче за сън : [Приказки] / Валери Петров ; Ил. Ирина Кавалова . - София : ПАН, 2015 (София : Образование и наука ЕАД) . - 80 с.: с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-660-570-2 : 12.90 лв. 

  

- 111 -

Д/886.7-93-91/П 87 

Приказки на Шехерезада  /  [Подб., лит. обр. Христина Йотова]  . - София : СофтПрес, 2012 (София : ФолиАрт ООД) . - 128 с. : с ил. ; 24 см . -  (1001 нощ)

   

   ISBN 978-619-151-029-0 : 5.99 лв. 

  

- 112 -

Д/886.7-93-32/Р 34 

Ран Босилек

   Патиланци / Ран Босилек ; [Ил. Борис Николов Стоилов]  . - Пловдив : Хермес, 2016 (София : Алианс Принт ЕООД) . - 160 с.: с ил. ; 20 см . -  (Детско-юношеска класика Златно перо)

   

   ISBN 078-954-26-0539-3 : 4.00 лв. 

  

Българска художествена литература

- 113 -

П/886.7-1/В 15102774

Вазов, Иван Минчов

   Стихотворения / Иван Минчов Вазов . - София : Арт Етърнал Синема, 2018 . - 152 с. ; 21 см . -  (Българска класика)

   

   ISBN 978-619-191-196-7 : [6.99] лв. 

  

- 114 -

П/886.7-31/В 24, ФП/886.7-31/В 24102775

Васи, Даниел

   В сянката на спиралата : [Роман] / Даниел Васи . - [София] : Хелиопол, 2017 . - 304 с. ; 21 см

   Даниел Васи е псевдоним на Даниела Пенева.

   ISBN 978-954-578-339-5 : 14.95 лв. 

  

- 115 -

П/886.7-4/К 29102759

Каравелов, Любен Стойчев

   Свобода и независимост : Публицистика / Любен Каравелов ; Състав. Милен Куманов ; Обща ред. Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД) . - 595 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Любен Каравелов / Константин Величков ; За някои характерни белези на Каравеловата публицистика и журналистика / Георги Боршуков ; Любен Каравелов. Личност и съдба / Петър Динеков
    

   ISBN 954-739-407-Х : 6.00 лв. 

  

История

- 116 -

П/949.72.042/Л 36102764

Стоянов, Иван

   Кой си ти, Апостоле? / Иван Стоянов . - София : Златен змей, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 128 с. : с ил. ; 21 см

   В памет на проф. дин Иван Стоянов: с. 3-5 Рецензии, отзиви, писма: с. 97-126

   ISBN 978-954-776-041-7 : [6.00] лв.