Нови книги за месец май

Общ отдел

- 1 -

П/061.23/Л 39104272

Ледбитър, Чарлз У.

   Свободното масонство и неговите древни мистични ритуали / Чарлз У. Ледбитър ; [Прев. от англ. Михаил Георгиев]  . - София : Аратрон, 2010 . - 344 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Freemasonry and its ancient mystic rites / Charles Webster Leadbeater. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-626-320-9 : 14.00 лв. 

  

Отраслева литература за деца и юноши

- 2 -

Д/087.5/П 97 

Първият български мъченик св. Боян-Енравота и св. цар Борис-Михаил  : Адаптиран разказ върху житията на св. Боян-Енравота и св. цар Борис-Михаил /  [Текст Ивелина Николова]  ; [Худож. (Минев), йеромонах Лука]  . - с. Скрино [Кюстендилско] : Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2019 ([София] : Симолини 94) . - 44 с. : с цв. ил. ; 22 см.

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на гърба на предзагл. с. Йеромонах Лука - духовно име на ил. Милен Петков Минев. Кн. 3 от поредицата жития на българските светии в образи.

   ISBN 978-619-90611-5-2 : [5.50] лв. 

  

- 3 -

ДСпр/087.5:69/С 87 

Строителната площадка  : С повдигащи се капачета на всяка страница /  [Текст и ил. Керстин М. Шулд]  ; [Прев. Розалина Палазова]  . - София : Фют, 2019 (Отпечатано в Италия) . - [8] л. : с цв. ил. ; 20Х18 см. . -  (Енциклопедия за най-малките. Защо? Какво? Как?)

   Ориг. загл.: Die Baustelle / Kerstin M. Schuld.

   ISBN 978-619-199-084-9 : 9.90 лв. (Подв.)

  

- 4 -

Д/087.5:1/У 54 

Улф, Силвър Рейвън

   Магия за тийнейджъри : Уика за новото поколение / Силвър Рейвън Улф ; Прев. Маргарита Спасова . - София : Аратрон, 2004 ([Перник : Съперник 98]) . - 326 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Teen witch / Silver Raven Wolf. Съдържа и Препоръчителни четива
    

   ISBN 954-626-201-3 : 8.00 лв. 

  

Философия

- 5 -

П/173/Б 98104283

Бюрки-Филенц, Аго

   Аз вече не съм онази, за която ти се ожени : Едно предизвикателство за партньорството / А. Бюрки-Филенц ; Прев. [от нем.] Галя Баева . - София : Аквариус, 2001 (В. Търново : Абагар АД) . - 240 с. ; 20 см . -  (Серия За семейството)

   Ориг. загл.: Ich bin nicht mehr die Frau, die du geheiratet hast / Ago Burki-Filenz. - Съдържа и Въпросник. - Библиогр. с. 240
    

   ISBN 954-8692-07-4 : 5.50 лв. 

  

- 6 -

П/122/129/М 36I 11524

Маршал, Джоузеф М.

   Продължавай напред : Изкуството на постоянството / Джоузеф Маршал III ; Прев. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2007 . - 144 с. : с ил. ; 17 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл.: Keep going / Joseph M. Marshall III
    

   ISBN 978-954-474-447-2 : [5.00] лв. 

  

Психология

- 7 -

П/159.922/А 37104279

Айрланд, Кейти и др.

   Реални решения за работещи майки : Вашият пътеводител към успеха и равновесието / Кейти Айрланд, Джеймс Лънд ; Прев. от англ. Марияна Янева . - София : Четмо, 2010 ([София] : ИФО Дизайн) . - 243 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Real solutions for busy moms: Your guide to success and sanity / Kathy Ireland, James Lund.

   ISBN 978-954-8830-06-5 : 14.00 лв. 

  

- 8 -

П/159.923/Д 82104268

Досън, Карл

   Пренареждане на матрицата с ТЕС : Пренапишете своето минало : Променете своето бъдеще / Карл Досън, Саша Алънби ; [Прев. от англ. Цветан Убенов]  . - София : Аратрон, 2014 . - 382 с. ; 22 см.

   Ориг. загл.: Matrix reimprinting using EFT / Karl Dawson, Sasha Allenby. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-626-434-3 : 18.00 лв. 

  

- 9 -

П/159.923/Н 13104269

Нагао Тадахико и др.

   Кокология : Играй и повярвай в себе си / Нагао Тадахико, Исаму Сайто ; Прев. Петя Тодорова ; Ил. Макото Ишизуки . - [София] : Fenix design, [2008] . - 174 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Kokology / Tadahiko Nagao, Isamu Saito
    

   ISBN 978-954-8890-34-2 : 6.99 лв. 

  

- 10 -

П/141.3/С 20104264

Сасон, Гал и др.

   Едно желание може да промени вашия живот : Как да използваме древната мъдрост на Кабала, за да осъществим мечтите си / Гал Сасон, Стив Уейнстийн ; [Послесл.] Мони Алмалех ; Прев. Жанета Шинкова . - София : Кибеа, 2014 . - 372 с. ; 20 см . -  (Серия Знание)

   Ориг. загл.: A wish can change your life / Gahl Sasson, Steve Weinstei.
    

   ISBN 978-954-474-434-2 : 18.00 лв. 

  

Етика

- 11 -

Ч/23/28/М 27 

Манова, Росица

   Иконата в слово и образ : Храмове на светците и воини - центрове на вярата / Росица Манова . - София : За буквите - О писменехь, 2018 ([София] : ИД Принт) . - 77 с., [11] л. : с цв. ил. ; 22Х24 см. . -  (Библиотека Лидер)

   Съдържа: Албум икони и стенописи / Иконопис Росица Манова ; Дърворезба Любомир Лилов. - Библиогр. с. 74-75

   ISBN 978-619-185-308-3 : [12.00] лв. 

  

Обществени науки

- 12 -

104260 

Атанасов, Атанас

   Юридическа правоспособност : Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност / Атанас Атанасов . - 2. изд. . - София : LowStore, 2017 . - 233 с. ; 25 см.

   1. изд. 2016.

   ISBN 978-619-7394-00-9 : [10.00] лв. 

  

- 13 -

104239 

Велчев, Борис

   Обществената опасност и българското наказателно право / Борис Велчев . - София : Сиела, 2017 ([София] : Алианс принт) . - 220 с. ; 21 см.

   Библиогр.: с. 217-219.

   ISBN 978-954-28-2353-7 : 17.00 лв. 

  

- 14 -

П/327.84/Г 79104286

Грейг, Олга

   Екстрасенси и магове в спецслужбите по света / Олга Грейг ; [Прев. Радка Митова]  . - София : Паритет, 2018 . - 392 с. ; 21 см.

   Без данни за ориг. загл.

   ISBN 978-619-153-178-3 : 16.99 лв. 

  

- 15 -

П/327.84/Г 79104267

Грейг, Олга и др.

   Как Сталин и Хитлер създавали свръхчовека / Олга Грейг, Дмитрий Любченко ; [Прев. Лиляна Мандаджиева]  . - [Cофия] : Паритет, 2019 . - 232 с. : с ил., сн., портр. ; 21 см.

   Без данни за ориг. загл. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-206-3 : 16.99 лв. 

  

- 16 -

П/396/К 13104273

Казиев, Шапи М.

   Наложници : Тайният живот на източните хареми / Шапи М. Казиев ; [Прев. Лиляна Мандаджиева]  . - София : Паритет, 2016 . - 232 с. : с ил., сн. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Печатается с разрешения правообладателя / Ш.М. Казиев. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-120-2 : 13.99 лв. 

  

- 17 -

П/338.45/Л 37104265

Легет, Джереми

   На изчерпване : нефт, газ, "въздух под налягане" и глобалната енергийна криза / Джереми Легет ; [Прев. от англ. Стоян Фълджийски]  . - София : Сиела, 2010 . - 355 с. : с диагр., сх., табл. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Half goone. Oil, gas, hot air and the global energy crisis / Jeremy Leggett. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-0648-6 : 17.00 лв. 

  

- 18 -

104258 

Малчев, Михаил

   Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване / Михаил Малчев . - София : Сиела, 2019 ([София] : ИК ЗИП ЕООД) . - 267 с. ; 23 см.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 259-266

   ISBN 978-954-28-2960-7 : 20.00 лв. 

  

- 19 -

П/338.2/М 49104266

Мередит, Робин

   Слонът и драконът : Възходът на Индия и Китай и какво означава това за всички нас / Робин Мередит ; Прев. Грета Керемидчиева . - София : Ciela, 2009 . - 228 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: The Elephant and the dragon / Robyn Meredith
    

   ISBN 978-954-28-0484-0 : 14.00 лв. 

  

- 20 -

104237 

Многообразие без граници  : Проект "Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите" /  Ред. кол. Пламен Макариев и др. . - В. Търново : Faber, 2008 . - 348 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Други ред.: Я. Тоцева, Ив. Иванов . - Библиогр. след докл.
    

   ISBN 978-954-775-896-4 : [10.00] лв. 

  

- 21 -

104257 

Пьоти, Ленста

   Демократичната конфедерация, нов политически проект на империализма следвано от развитието на капитализма : От колонизацията до Европейския съюз / Ленста Пьоти . - [Cофия] : Кандес, 2019 (София : Славейков) . - 56 с. ; 22 см.

   Възприетата форма на името на прев. Кандес е Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт. Изд. на Междунар. д-во "Да се съберем" За авт.: с. 52

   ISBN 978-619-90955-5-3 : 4.00 лв. 

  

- 22 -

104254 

Трифонов, Тодор и др.

   Агентурно проникване в разузнавателната мрежа на противника / Тодор Трифонов, Румен Гюров . - София : Фонд. "Нац. и междунар. сигурност", 2016 ([София] : Симолини 94) . - 246 с. ; 20 см. . -  (Библиотека Сигурност ; 24)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 238-245

   ISBN 978-619-7143-06-5 : [7.00] лв. 

  

- 23 -

П/372.46/Х 82104250

Христозова, Галя Михайлова

   Учебната задача по български език / Галя Михайлова . - Бургас : ИК Т. Калоянов, 2003 (Ямбол : Светлина) . - 168 с. : с табл. , сх. ; 20 см

   Съдържа и Примерни тестови задачи . - Библиография с. 158-167
    

   ISBN 954-9519-36-8 : 4.00 лв. 

  

Естествени науки

- 24 -

ІІ 3138 

Георгиев, Георги

   Хидротермални метасоматити в меднопорфирното находище Елаците / Георги Георгиев . - София : Науч.-техн. съюз по минно дело, геология и металургия, 2019 ([София] : БПС ООД) . - 100 с. : с диагр., ил., сх., табл. ; 28 см.

   Има парал. текст на англ. Изп. лит.: с. 50-53.

   ISBN 978-619-90939-3-1 : [20.00] лв. 

  

- 25 -

104253 

Иванов, Дончо

   Светогледът за устойчиво развитие / Дончо Иванов . - София : Фонд. "Нац. и междунар. сигурност", 2017 ([София] : Симолини 94) . - 201 с. : с диагр., ил., сх., табл. ; 20 см. . -  (Библиотека Сигурност ; 25)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 191-200 и след отд. гл.

   ISBN 978-619-7143-09-6 : [7.00] лв. 

  

- 26 -

П/51/М 39104233

Математически състезания "30 задачи на 30 езика"  : Условия : Превод : Решения : Победители : 2006-2017 /  [Състав.] Ивайло Кортезов . - [София] : Фастумпринт, 2017 . - 174 с. : с табл., черт. ; 20 см.

   Текст на различни ез.

   ISBN 978-619-7223-38-5 : 9.00 лв. 

  

- 27 -

ІІ 3139 

Науката за хранене в превенция и лечение на съвременните болести  /  Под ред. на Божидар Попов . - София : Везни-4, 2019 . - 248 с. : с диагр., сх., табл. ; 28 см.

   Изд. на Бълг. д-во по хранене и диететика Библиогр. след отд. статии Именен показалец Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-9977-77-6 : [20.00] лв. 

  

- 28 -

П/523/П 80, ФП/523/П 80104280

Последните три минути  : Догадки за крайната съдба на Вселената /  [Пол Дейвис]  ; [Прев. Михаил Бушев]  . - [Cофия] : Прометей - И. Л., 2009 . - 184 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: The last three minuts. Conjectures about the ultimate fate of the Univers / Paul Davies. Сведенията за авт. отговорност не са отбелязани на загл. с.

   ISBN 978-954-9462-51-7 : 11.00 лв. 

  

Медицина

- 29 -

104232 

Груев, Иван

   Актуални проблеми на спортната кардиология : [Моногр.] / Иван Груев . - Варна : Стено, 2019 . - 116 с. : с диагр., ил., портр., сх., табл. ; 20 см.

   Рецензия / Йото Йотов: с. 6-9 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-241-011-7 : 12.00 лв. 

  

- 30 -

104235 

Функционални храни, хранителни добавки, хранителни технологии  : Материали от първа и втора нац. конф. по хранене, София, 2004 и Пловдив, 2005 /  Под ред. на Божидар Попов . - София : Филвест, 2006 . - 184 с. : с табл. , диагр. ; 24 см

   Кор. опис . - Библиогр. след отд. гл. ; Рез на англ. ез.
    

   ISBN 978-954-8688-93-2 : [15.00] лв. 

  

Приложни науки. Техника

- 31 -

П/656.6/Б 34104255

Белев, Благовест и др.

   Сборник задачи за безопасно разминаване на корабите / Благовест Белев, Георги Георгиев . - Варна : Ларго Сити, 2016 . - 116 с. : с ил., сх., табл., форм. ; 20 см.

   

   ISBN 978-619-7026-16-0 : [7.00] лв. 

  

- 32 -

104259 

Георгиев, Васил

   Модели за наблюдение и балансиране на обслужването в облак / Васил Георгиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 109 с. : с диагр., ил., сх., табл., форм. ; 24 см.

   Терминологичен речник: с. 97-99 Библиогр.: с. 103-108

   ISBN 978-954-07-4752 : 10.00 лв. 

  

Селско стопанство

- 33 -

Ч1/639/ Л 75 

Ловът в България  : [Албум] /  [Авт., съст. и конс. Ангелина Станчева и др.]  . - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2017 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 328 с. : с цв. ил., к., портр., табл., факс. ; 28 см.

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на гърба на предзагл. с. Др. авт.: В. Стефанов, Г. Младенов, И. Петрова, Кр. Йорданова, Л. Мурджев, М. Рангелова, М. Петров, М. Богоев, Н. Нинов, П. Павлова, Р. Радев, Сн. Михайлова, Ст. Герасков, Хр. Матанов, Ч. Ангелов. Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-145-4 : 60.00 лв. (Подв.)

  

- 34 -

П/634.10/О 69104252

Орешков, Веселин

   Планински лимон : Показалец за естествен живот / Веселин Орешков . - 2. доп. изд. . - [Cофия] : Розова зора, 2016 . - 63 с. : с ил. ; 19 см.

   Изд. на planinski.com - показалец за Естествен живот

   ISBN 978-619-7237-08-5 : [5.50] лв. 

  

Музика

Спорт

- 35 -

П/796.332/Н 69104230

Никифоров, Диян

   Неповторимият шампион / Диян Никифоров . - Пловдив : [Ракурси], 2017 ([Пловдив] : Булвест принт АД) . - 256 с. : с ил., портр. ; 21 см.

   

   ISBN 978-954-8852-73-9 : [8.00] лв. 

  

Езикознание

- 36 -

104247 

Иванов, Борислав Иванов

   Шепот във вечността / Борислав Иванов Иванов . - Бургас : [Изд. авт.], 2004 ([Бургас] : АРПУ Сара) . - 71 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 68-69 Сб. докл. и изследвания
    

   ISBN : [8.00] лв. 

  

- 37 -

104248 

Иванов, Борислав Иванов

   Говореща азбука на прабългарите / Борислав Иванов Иванов . - 6. доп. изд . - Бургас : Изд. авт., 2003 ([Бургас] : Студио Фолио) . - 84 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 81
    

   ISBN : [8.00] лв. 

  

- 38 -

104249 

Иванов, Борислав Иванов

   Прабългарска съдбовност / Борислав Иванов Иванов . - 3. доп. изд . - Бургас : Борислав Иванов Иванов, 2003 ([Бургас] : Студио Фолио) . - 83 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 80-81
    

   ISBN : [5.00] лв. 

  

Литературознание

Чужда художествена литература

- 39 -

П/89-32/А 12104244

Абгарян, Нарине

   Да живееш нататък / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2018 ([София] : Симолини 94) . - 187 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Дальше жить/Наринэ Абгарян.

   ISBN 978-619-7055-46-7 : 14.90 лв. 

  

- 40 -

П/892-31/Б 13104274

Баз, Дани

   Тайните екзекутори : По следите на последния нацист / Дани Баз ; [Прев. Весела Илиева]  . - София : Сиела, 2011 ([В. Търново] : Абагар АД) . - 212 с. : с портр. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Ni oubli, ni pardon / Danny Baz. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-0830-5 : 12.00 лв. 

  

- 41 -

П/820(73)-31/Б 80I 11525

Брейдън, Грег и др.

   Преплитане : По сценария на Елън Луис и Майкъл Гурджиян / Грег Брейдън, Лин Лобър ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес) . - 110 с. ; 18 см. . -  (Серия "Дни на магия")

   Ориг. загл.: Entanglement / Gregg Braden, Lynn Lauber.

   ISBN 978-954-474-670-4 : [5.00] лв. 

  

- 42 -

П/802.0/Б 93104242

Бътлър, Доминик

   [Ту дай фор] To die for : Учете английски с криминалните хорър разкази / Доминик Бътлър . - София : Клет България, 2016 (Пловдив : Булвест Принт АД) . - 128 с. : с ил. ; 19 см. . -  (confidential)

   За авт. с. 3. Текст и на бълг. ез. Английско-български речник: с.118-122.

   ISBN 978-954-344-329-1 : 9.90 лв. 

  

- 43 -

П/820(73)-31/Г 63104285

Голдън, Кристи

   [Уоркрафт] Warcraft : Дуротан / Кристи Голдън ; Прев. от англ. Камен Велчев . - София : Сиела, 2016 ([София] : Алианс принт) . - 244 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Warcraft: Durotan / Christie Golden. - Официалната предистория на филма Warcraft.

   ISBN 978-954-28-2049-9 : 12.00 лв. 

  

- 44 -

Д/820-93-32/Г 70 

Гоф, Джулиан

   Вредител в нашата обител / Джулиан Гоф ; Ил. Джим Фийлд ; Прев. Петя Гуламали . - [Cофия] : таймлайнс стор ООД, 2018 (Отпеч. и подв. в Китай) . - 101 с. : с цв. ил. ; 19 см. . -  (Заек и мечка)

   Ориг. загл.: The pest in the nest. Rabbit and bear/Julian Gough.

   ISBN 978-619-7455-01-4 : 15.00 лв. (Подв.)

  

- 45 -

П/820(73)-31/Д 13I 11526

Дайър, Уейн

   Обещанието : Почти невероятна история за безусловната любов на една майка и какво можем да научим от нея / Уейн Дайър, Марселин Дайър ; Прев. от англ. Елица Виденова . - София : Кибеа, 2011 ([София] : Инвестпрес) . - 150 с. : с портр. ; 18 см. . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл.: A promise is a promise / Wayne W. Dyer, Marcelene Dyer

   ISBN 978-954-474-558-5 : [5.00] лв. 

  

- 46 -

П/820(73)-31/Д 13I 11527

Дайър, Уейн

   Моят най-добър учител : По сценария на Кристен Лазариян и Майкъл Гурджиян / Уейн Дайър, Лин Лобър ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес АД) . - 100 с. ; 18 см. . -  (Серия "Дни на магия")

   Ориг. загл.: My greatest teacher / Wayne W. Dyer, Lynn Lauber.

   ISBN 978-954-474-667-4 : [5.00] лв. 

  

- 47 -

П/820(73)-31/М 19I 11528

Макс, София и др.

   Вълшебната ръка на съдбата : По сценария на Итън Липтън / София Макс, Лин Лобър ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес) . - 112 с. ; 18 см. . -  (Серия "Дни на магия")

   Ориг. загл.: The magic hand of chance / Sophia Max, Lynn Lauber.

   ISBN 978-954-474-671-1 : [5.00] лв. 

  

- 48 -

П/830-84/Н 83104240

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Размишления / Фридрих Ницше ; Прев. [от нем.] Иван Евтимов, Мара Белчева . - София : Фама, 2002 ([София : Унискорп]) . - 95 с. ; 20 см . -  (Библиотека Лаври)

   
    

   ISBN 954-597-139-8 : 5.00 лв. 

  

- 49 -

П/839-31/П 15104261

Палмен, Кони

   Законите / Кони Палмен ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова . - София : Колибри, 2005 ([София] : Симолини) . - 210 с. ; 20 см. . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл.: De wetten / Connie Palmen.

   ISBN 954-529-422-1 : 9.00 лв. 

  

- 50 -

П/840-31/С 13104275

Саган, Франсоаз

   Обвързан : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Фама, 2012 ([София] : Симолини) . - 224 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: La laisse / Francoise Sagan.

   ISBN 978-954-597-449-6 : 14.00 лв. 

  

- 51 -

П/840-31/С 13104276

Саган, Франсоаз

   Вкусът към живота : (Шамада) / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Адриана Андреева . - 2. изд. . - София : Фама, 2010 ([София] : Унискорп) . - 159 с. ; 22 см.

   Ориг. загл.: Le chamade / Francoise Sagan. - 1. изд. - 1992.

   ISBN 978-954-597-368-0 : 12.00 лв. 

  

- 52 -

П/840-31/С 13104277

Саган, Франсоаз

   Синини в душата : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Мария Коева . - София : Фама, 2014 ([София] : Симолини) . - 152 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Des bleus a l`ame / Francoise Sagan.

   ISBN 978-954-597-487-8 : 12.00 лв. 

  

- 53 -

П/840-31/С 13104278

Саган, Франсоаз

   Неподвижна буря : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Елка Лазарова . - София : Фама, 2015 . - 157 с. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Un orage immobile / Francoise Sagan.

   ISBN 978-619-178-037-2 : 12.00 лв. 

  

- 54 -

П/886.1/.6-31/С 47104271

Смилевски, Гоце

   Разговор със Спиноза : Роман-паяжина / Гоце Смилевски ; Прев. от макед. Божидар Манов . - София : Колибри, 2010 ([София] : Симолини) . - 166 с. ; 20 см. . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл.: Conversation with Spinoza / Goce Smilevski.

   ISBN 978-954-529-803-5 : 12.00 лв. 

  

- 55 -

П/884-31/Т 65104263

Токарчук, Олга

   Правек и други времена / Олга Токарчук ; Прев. от пол. Георги Кръстев . - София : Алтера, 2008 (София : Дедракс) . - 263 с. ; 21 см. . -  (Световни романи)

   Ориг. загл.: Prawiek i inne czasy / Olga Tokarzuk.

   ISBN 978-954-9757-07-1 : 15.00 лв. 

  

- 56 -

П/884-31/Х 57104270

Хмелевска, Йоанна

   Всичко е червено / Йоанна Хмелевска ; Прев. от пол. Силвия Борисова . - София : Колибри, 2005 ([София] : Унискорп) . - 242 с. ; 20 см. . -  (Съвременни криминални романи)

   Ориг. загл.: Wszystko czerwone.

   ISBN 954-529-379-9 : 8.00 лв. 

  

- 57 -

П/820-31/Х 69104246

Хоровиц, Антъни

   Мозайка от убийства / Антъни Хоровиц ; Прев. Богдан Русев . - София : Еднорог, 2018 . - 608 с. ; 20 см.

   Ориг. загл.: The magpie murders/Anthony Horowitz.

   ISBN 978-954-365-216-7 : 21.90 лв. 

  

Художествена литература за деца и юноши

- 58 -

Д/820-93-32/Г 70 

Гоф, Джулиан

   Заешки вредни навици дребни / Джулиан Гоф ; Ил. Джим Фийлд ; Прев. Петя Гуламали . - [Cофия] : таймлайнс стор ООД, 2018 (Отпеч. и подв. в Китай) . - 99 с. : с цв. ил. ; 19 см. . -  (Заек и мечка)

   Ориг. загл.: Rabbit`s bad habits. Rabbit and bear/Julian Gough.

   ISBN 978-619-7455-00-7 : 15.00 лв. (Подв.)

  

- 59 -

Д/840-93-32/Д 36 

Делае, Жилбер и др.

   Марти в гората / Жилбер Делае, Марсел Марлие . - София : Златното пате, 2019 (София : Образование и наука) . - [10] л. : с цв. ил. ; 24Х21 см.

   Ориг. загл.: Martine dans la foret / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier.

   ISBN 978-619-181-196-0 : 3.50 лв. 

  

- 60 -

Д/886.7-93-34/З 73 

Златна броеница  : [Най-хубавите български народни вълшебни приказки] /  Худож. Ана Симеонова и др. . - [Cофия] : Фют, [2011] . - 144 с. : с ил. ; 27 см. . -  (Златни страници)

   Др. худож.: А. Бабукчиева, Б. Господинова, В. Вълканов, М. Маринов, Ст. Радкова.

   ISBN 978-954-625-746-8 : 4.90 лв. 

  

- 61 -

Д/820-93-32/М 36 

Марш, Карол

   Загадката на Биг Бен : Истории с истински деца на реални места / Карол Марш ; [Прев. Венера Русолова]  . - София : МОНТ, [2014] . - 188 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Световна криминална серия ; 4)

   Ориг. загл.: The mystery at Big Ben / Carole Marsh. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-169-058-9 : 6.90 лв. 

  

- 62 -

Д/820-93-32/М 36 

Марш, Карол

   Загадката на Холивуд : Истории с истински деца на реални места / Карол Марш ; [Прев. Евелина Пенева]  . - София : МОНТ, [2011] . - 164 с. : с ил. ; 20 см. . -  (Световна криминална серия ; 2)

   Ориг. загл.: The mystery of Hollywood / Carole Marsh. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8055-93-2 : 6.90 лв. 

  

- 63 -

Д/886.7-93-32/Н 28 

Настанлиева, Ваня

   Сам в гората / Ваня Настанлиева ; [Ил. Ваня Настанлиева]  ; [Прев. от англ. Елена Можолич]  . - София : Вакон, 2019 . - [20] л. : с цв. ил. ; 25Х23 см. . -  (Поредица "Таралеж")

   Ориг. загл.: The new arrival / Vanya Nastanlieva. Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7300-77-2 : 15.99 лв. 

  

- 64 -

Д/820/899-93-34/Р 73 

Родари, Джани

   Приказки по телефона / Джани Родари ; Прев. от итал. Светозар Златаров, Веска Калканова-Футекова ; Рис. Илко Грънчаров . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Агата-А, 2018 . - 152 с. : с ил. ; 21 см. . -  (Приказки безкрай)

   Ориг. загл.: Favole al telefono / Gianni Rodari.

   ISBN 978-954-540-043-8 : 10.00 лв. 

  

- 65 -

Д/830-93-31/С 57 

Спири, Йохана

   Хайди ; Хайди и Клара / Йохана Спири ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг) . - 256 с. ; 20 см. . -  (Детско-юношеска класика : Препоръчително четиво за ученика)

   Ориг. загл.: Heidi` Lehr- und Wanderjahre: Heidi kann brauchen, was es gelernt hat / Johanna Spyri.

   ISBN 978-954-26-1174-5 : 4.95 лв. 

  

Българска художествена литература

- 66 -

П/886.7-31/А 46104284

Аладжов, Чавдар

   Сватбата : Роман / Чавдар Аладжов . - София : Весела Люцканова, 2011 ([София] : Инвестпрес АД) . - 224 с. ; 20 см. . -  (Колекция Автограф)

   

   ISBN 978-954-311-101 : 7.00 лв. 

  

- 67 -

П/886.7-31/В 15104245

Вазов, Иван

   Нова земя : Роман : Из живота на българите през първите години след Освобождението : С 18 илюстрации на Обербауер, Мърквичка, Митов, Канела / Иван Вазов . - София : Бук Травъл, 2019 . - 487 с. : с ил. ; 22 см. . -  (Вечната българска класика)

   

   ISBN 978-619-244-006-0 : 19.90 лв. (Подв.)

  

- 68 -

П/886.7-1/Г 22104231

Ганчев, Марко

   Кота нула : нови поеми / Марко Ганчев ; [Ил. Ивайло Нинов]  . - София : Стършел, 2019 ([София] : Нюзпринт) . - 84 с. : с ил. ; 20 см.

   Името на ил. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8134-43-9 : 10.00 лв. 

  

- 69 -

П/886.7-32/Д 85104234

Драганов, Драгомир

   Къде го село Грънци? : Фантасмагории от Прехода / Драгомир Драганов ; [Худож. Кирил Божкилов]  . - София : Драго.Инфо, 2019 ([София] : Артлайн студиос) . - 228 с. : с цв. ил. ; 21 см.

   Сведения за худож. на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-91336-0-6 : 18.00 лв. 

  

- 70 -

П/886.7-32/И 50104282

Икономов, Емануел

   Бандит по неволя : Криминални разкази и новели / Емануел Икономов . - София : Плеяда, 2010 ([София] : Монт ООД) . - 192 с. ; 20 см.

   

   ISBN 978-954-409-304-4 : 10.00 лв. 

  

- 71 -

П/886.7-31/Т 46104281

Теллалов, Николай

   [Десет] 10 [на минус] девета : Роман / Николай Теллалов . - София : Весела Люцканова, 2007 ([София] : Инвестпрес) . - 352 с. ; 20 см.

   

   ISBN 978-954-311-058-2 : 10.00 лв. 

  

- 72 -

П/886.7-32/Т 53104262

Терзийски, Калин

   Събрани разкази / Калин Терзийски . - София : Сиела, 2015 . - 452 с. ; 21 см.

   

   ISBN 978-954-28-1663-8 : 15.00 лв. 

  

- 73 -

П/886.7-8/Ц 36I 11523

Цветове от аурата на България  : Път за Възкресение /  [Състав., гл. ред. и предп. Ралица Благовестова]  ; [Ред. Елена Пенчева, Александра Вали]  . - София : FreeVision foundation, 2018 . - 216 с. : с цв. ил., фотогр. ; 16Х23 см.

   Съдържа фотогр. от: Александра Вали, Асен Бакалов, Владислав Терзийски, Евгени Динев, Евелина Чакърова, Инес Колева, Любомир Андреев, Люси Георгиева, Никола Донев, Ралица Благовестова

   ISBN : [10.00] лв. 

  

История

- 74 -

104236 

Бъдещето има минало - Отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на българското председателство на съвета на ЕС 2018  /  Състав. Нина Терзиева и др. . - София : За буквите - О писменехь, 2018 ([София] : БПС ООД) . - 109 с. : с к., портр., факс. ; 20 см.

   Други състав.: Диана Стоянова, Ралица Йотова, Лора Величкова Библиогр. след отд. докл. Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-185-328-1 : [8.00] лв. 

  

- 75 -

П/931/Д 58104251

Димитров, Димитър

   Езичници и християни през IV век : Модели на поведение / Димитър Димитров . - [В. Търново] : Емалиол, 2000 (В. Търново : Сира) . - 151 с. ; 21 см.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 140-149 Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-9763-07-2 : [4.50] лв. 

  

- 76 -

104238 

Микова, Вера

   Корени и крила / Вера Микова . - София : [Изд. авт.], 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 76 с. : с ил., факс.; 2 л. генеалог. табл. ; 22Х24 см

   Книга за Хринчевия род. Съдържа: прил. за поколенията на Хринчевия род и Даскаловия род.

   ISBN : [25.00] лв. (Подв.)

  

- 77 -

Кр/929.5/Н 74 

Николов, Никола

   Стоте чипровски рода / Никола Николов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Монтана : [Изд. авт.], 2018 . - 535 с. : с портр., сх. ; 29 см.

   

   ISBN : [25.00] лв. 

  

- 78 -

104241 

Сборниче за академик Васил Н. Златарски (1866-1935)  : По случай 150 години от рождението му /  Състав. Елка Дроснева . - Пловдив : ИМН, 2016 . - 100 с. : с портр. ; 22 см.

   Съчинения на Васил Н. Златарски / Никола Казански, Елка Дроснева: с. 73-86

   ISBN 978-954-317-189-7 : [10.00] лв. (Подв.)

  

- 79 -

П/942/С 47104243

Смит, Сали Бидъл

   Елизабет, кралицата : Историята на един съвременен монарх / Сали Бидъл Смит ; Прев. Борислава Велкова . - София : Еднорог, 2012 . - 744 с., [16] л. : с ил., портр. ; 21 см.

   Ориг. загл.: Elizabeth the Queen / Sally Bedell Smith Библиогр.: с. 734-742

   ISBN 978-954-365-116-0 : 19.90 лв. 

  

- 80 -

П/949.72.04/Т 64104256

Тодоров, Кънчо

   Неспокойната сянка на възрожденеца : Книга за Петър Златев Груев / Кънчо Тодоров . - Шумен : НЧ Добри Войников - 1856, 2018 ([В. Търново] : Фабер) . - 403 с. : с ил., портр. ; 20 см.

   

   ISBN 978-954-8557-35-1 : [8.00] лв. 

  

География

- 81 -

Ч/914/И 21 

Иванов, Анко

   Природна география на Балканския полуостров / Анко Иванов . - София : Славина, 2018 ([София] : Славейков) . - 327 с. : с диагр., к., табл. ; 24 см.

   Библиогр.: с. 315-326.

   ISBN 978-954-2980-18-6 : 11.00 лв.