Общ отдел

- 1 -

Тъмбнейл

105819

СИЧИН, Зекария

Дванадесетата планета / Зекария Сичин ; [Прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2002. - 400 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The 12th Planet / Zecharia Sitchin. - Съд. За автора . Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. Библиогр.: с. 394-397. - Кн. 1. от Хрониките на Земята.

ISBN 954-585-401-4 : 11.99 лв.

Сист. N: 78648

- 2 -

Тъмбнейл

105823

ФЕСЧИЯН, Даниела Милчова

Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор / Даниела Милчова Фесчиян. - 2. доп. и прераб. изд.- София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 250 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 234-238.

ISBN 978-954-644-837-8 : 16.00 лв.

Сист. N: 78652

- 3 -

Тъмбнейл

КОЛАРОВ, Стефан Любенов

Книгоиздатели, литературен живот, творчество : Документални очерци и статии / Стефан Любенов Коларов. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006 (В. Търново : Faber). - 300 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Библиогр.: с. 297-298.

ISBN 978-954-524-567-1 : [8.00] лв.

Сист. N: 78683

- 4 -

Тъмбнейл

КОЛАРОВ, Стефан Любенов

Четене, любов и художествен процес : Документални очерци и статии / Стефан Коларов. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. - 264 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 261-262.

ISBN 978-954-524-592-3 : [8.00] лв.

Сист. N: 78684

- 5 -

Тъмбнейл

[СТО и петдесет] 150 години Българска академия на науките : Храм на познанието : Юбилейно издание = 150 years Bulgarian academy of sciences: Temple of knowledge: Jubilee edition. - Edit. board: Ergyul Tair, Joanna Spassova-Dikova, Jordanka Gesheva, Konstantin Hadjiivanov, Lizbet Lyubenova, Stefan Hadjitodorov / Ред. кол. Ергюл Таир и др. = 150 years Bulgarian academy of sciences: Temple of knowledge: Jubilee edition / Edit. board: Ergyul Tair, Joanna Spassova-Dikova, Jordanka Gesheva, Konstantin Hadjiivanov, Lizbet Lyubenova, Stefan Hadjitodorov. - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020. - 429 с. : с диагр., цв. ил., к., портр., факс. ; 23Х23 см

Др. ред.: Й. Спасова-Дикова, Й. Гешева, К. Хаджииванов, Л. Любенова, С. Найденова, Ст. Хаджитодоров. Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-8104-41-8 (Подв.)

ISBN 978-954-322-000-7 : [35.00] лв.

Сист. N: 78740

- 6 -

Тъмбнейл

ХАНОВЕ, царе, държавници. - Ст. Загора : Алба Трейдинг, [2015]. - 24 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см. - (Енциклопедия за малки и големи)

ISBN : 7.00 лв.

Сист. N: 78694

- 7 -

Тъмбнейл

КОСМОС, звезди, планети. - Ст. Загора : Алба Трейдинг, [2013]. - 24 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см. - (Енциклопедия за малки и големи)

ISBN : 7.00 лв.

Сист. N: 78695

- 8 -

Тъмбнейл

ЧОВЕШКОТО тяло. - Ст. Загора : Алба Трейдинг, [2013]. - 24 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см. - (Енциклопедия за малки и големи)

ISBN : 7.00 лв.

Сист. N: 78696

- 9 -

Тъмбнейл

ДИНОЗАВРИТЕ 1 / [Прев. от унг. Юлия Крумова]. - София : Фют, 2013. - 64 с. : с цв. ил. ; 25Х27 см

Ориг. загл.: Dinok / Bagoly Ilona. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-864-9 : 15.90 лв. (Подв.)

Сист. N: 78708

- 10 -

Тъмбнейл

МАКАРЕНКО, Мария

Чудеса от пластилин / Мария Макаренко ; [Прев. Елка Манолова]. - София : Арт Етърнал Синема, 2018. - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Чудеса из пластилина / М. Макаренко. - В изд. каре загл. отбелязано Училище за творчество: Чудеса от пластилин. Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-191-488-3 : 5.99 лв.

Сист. N: 78711

- 11 -

Тъмбнейл

ХАЙДЕ да научим азбуката : Весела книжка със стихчета / Текст Дядо Иван ; Ил. Антонина Бабукчиева, Димитър Петров. - София : Световна библиотека, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 21Х22 см

Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-574-051-0 : [1.99] лв.

Сист. N: 78722

- 12 -

Тъмбнейл

ХАЙДЕ да броим до десет : Весела книжка със стихчета / Текст Дядо Иван ; Ил. Антонина Бабукчиева, Димитър Петров. - София : Световна библиотека, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 21Х22 см

Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-574-052-7 : [1.99] лв.

Сист. N: 78723

- 13 -

Тъмбнейл

105825

КРИШНАМУРТИ, Джиду

Книгата на живота : Всекидневни медитации с Кришнамурти / Джиду Кришнамурти ; Прев. от англ. Недялко Димитров. - [2. изд.]. - София : Кибеа, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см. - (Познай себе си)

Ориг. загл.: The book of life: Daily meditations with Krishnamurti / J. Krishnamurti.

ISBN 978-954-474-686-5 : [5.00] лв.

Сист. N: 78656

- 14 -

Тъмбнейл

105830

СВАМИ, Сухотра

Веданта-психология : Древноиндийската наука за ума : есета / Сухотра Свами ; [Прев. Ирина Черкелова]. - [Cофия] : СОНМ, 2011. - 214 с. ; 21 см

Прев. от англ.: Vedanta psychology: India`s ancient wisdom of the mind / Suhotra Swami. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8523-16-5 : 12.00 лв.

Сист. N: 78665

- 15 -

Тъмбнейл

105818

МЪСК, Мей

Жената, която има план : Съвети за живот, изпълнен с приключения, красота и успехи / Мей Мъск ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A woman makes a plan / Maye Musk.

ISBN 978-619-7055-77-1 : 15.90 лв.

Сист. N: 78647

- 16 -

Тъмбнейл

I 11564

ТОЛЕ, Екхарт

Гласът на покоя : Стъпки отвъд себичността и страданието, или какъв сте в действителност / Екхарт Толе ; Прев. от англ. Жанета Шинкова. - София : Кибеа, [2017] ([София] : Симолини 94). - 188 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Stillness speaks / Eckhart Tolle.

ISBN 954-474-391-Х : 12.00 лв.

Сист. N: 78653

- 17 -

Тъмбнейл

I 11565

ТОЛЕ, Екхарт

Практикуване на силата на настоящето : Основни идеи, медитации и упражнения / Екхарт Толе ; Прев. от англ. Жанета Шинкова, Севда Хинкова. - [2. изд.]. - София : Кибеа, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 152 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Practicing the power of now: Essential teachings, medititaions, and exercises from the power of now / Eckhart Tolle.

ISBN 978-954-474-476-2 : [5.00] лв.

Сист. N: 78654

- 18 -

Тъмбнейл

105826

ГОСВАМИ, Бхакти Вигяна

Как да сме устойчиви в един променлив свят / Бхакти Вигяна Госвами ; [Прев. от рус. ез. Джанаки-рани даси]. - София : Шям, 2021. - 126 с. : със сх., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Секрет устойчивости в мире перемен: "Семь навыков" в зеркале ведической традиции / Бхакти Вигьяна Госвами. Бхакти Вигяна Госвами - духовно име на Вадим Михайлович Тунеев. Името на прев. отбелязано на с. 127 - За автора: с. 123-124.

ISBN 978-619-91349-6-2 : 10.00 лв.

Сист. N: 78659

- 19 -

Тъмбнейл

105831

РУБИН, Хариет

Принцесата : Макиавели за жени / Хариет Рубин ; Прев. Людмила Верих. - София : Кибеа, 2007 ([София] : ПК Д. Благоев). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The princessa. Machiavelli for women / Harriet Rubin.

ISBN 954-474-437-3 : [5 лв.]

Сист. N: 78664

- 20 -

Тъмбнейл

105827

СВАМИ, Радханат

Пътуване към дома : Автобиография на един американски Свами / Радханат Свами ; [Прев. Климент Моллов]. - [Несебър] : Вита Рама, 2020. - 383 с. + 8 л. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The journey home / Radhanath Swami. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90735-2-0 : 25.00 лв.

Сист. N: 78658

- 21 -

Тъмбнейл

105828

РЕЗНИК, Хауърд

Бхагавад-Гита : Дословен превод и въведение към класическия санскритски текст / Хауърд Резник ; [Прев. Ирина Черкелова]. - [Несебър] : Вита Рама, 2020. - 216 с. ; 22 см

Ориг. загл.: A comprehensive guide to Bhagavad-Gita with literal translation / Howard J. Resnick (H.D. Goswami). Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90735-1-3 : 15.00 лв.

Сист. N: 78661

- 22 -

Тъмбнейл

105829

ЙОГА на прошката : Молитвата - ритуал или отношения? / [Бхакти Вигяна Госвами] ; [Прев. от рус. ез. Джанаки-рани даси]. - София : Шям, 2021. - 208 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. Бхакти Вигяна Госвами - духовно име на Вадим Михайлович Тунеев. За автора: с. 207-208.

ISBN 978-619-91349-5-5 : 15.00 лв.

Сист. N: 78663

- 23 -

Тъмбнейл

105832

СВАМИ, Сухотра

Еликсирът на безсмъртието / Сухотра Свами ; [Прев. Ирина Георгиева Черкелова]. - София : Бхактиведанта Бук Тръст, 2018. - 190 с. ; 21 см

Прев. е направен по: Transcendental personalism vedic answers for the human situation / Suhotra Swami. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - На загл. с. грешно отбелязано Елексирът.

ISBN 978-619-90361-98 : 12.00 лв.

Сист. N: 78666

- 24 -

Тъмбнейл

105833

СВАМИ Девамрита

Съвършено освобождение / Свами Девамрита. - София : Бхактиведанта Бук Тръст, 2019. - 112 с. ; 19 см

Без сведения за ориг. загл. и прев.

ISBN 978-91-7149-741-3 : 5.00 лв.

Сист. N: 78667

- 25 -

Тъмбнейл

I 11566

ЕЛ-ДЖЕРАЙСИ, Халид

Управление на времето през погледа на исляма / Халид ел-Джерайси ; [Прев. Захари Събев]. - София : Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, 2010. - 144 с. ; 17 см

Библиогр.: с. 125-144.

ISBN 978-954-9880-34-2 : 3.00 лв.

Сист. N: 78736

- 26 -

Тъмбнейл

105851

ГУДИНГ, Дейвид У. и др.

Ключови библейски понятия / Дейвид У. Гудинг, Джон К. Ленокс ; Прев. Венцеслава Узунова. - София : Верен, 2004. - 178 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Key bible concepts. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-8225-46-8 : [5.00] лв.

Сист. N: 78737

Обществени науки

- 27 -

Тъмбнейл

- 28 -

Тъмбнейл

105796

ПАНТЕВ, Пламен

Международните преговори в областта на сигурността : Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна система и на нови цели на сигурността / Пламен Пантев. - 2. изд.- София : Софи-Р, 2009. - 391 с. ; 20 см

ISBN 978-954-638-142-2 : [7.00] лв.

Сист. N: 78610

- 29 -

Тъмбнейл

91107

ДАЧЕВ, Лъчезар

История на политическите и правни учения : [Учебник за студенти] : Дял 1 - / Лъчезар Дачев. - Русе : Свида, 2001 - ([Русе] : Печатна база РУ А. Кънчев).- 20 см

Изп. лит.: с. 266 - 269.

Дял 2. От буржоазните революции до 20. век : Свида, 2007. - 270 с.

ISBN 978-954-90421-5-3 : [7.00] лв. ()(Дял 2)

Сист. N: 78611

- 30 -

Тъмбнейл

105807

МАНОВ, Богомил

Основи на финансите : Теория и практика / Богомил Манов. - София : Нов живот, 2012. - 315 с. : с диагр., сх., табл., форм. ; 20см

Изп. лит.: с. 308-315.

ISBN 978-954-719-226-3 : [7.00] лв.

Сист. N: 78623

- 31 -

Тъмбнейл

105808

ДОНЧЕВА, Христина Георгиева

Правителството в демократичната политическа система / Христина Дончева. - София : [Ив. Сапунджиев], 2003. - 368 с. ; 23 см

На загл. с. местоизд. означено София. - Съдържа и за авт. Библиогр. с. 353-368.

ISBN 954-9971-34-1 : [7.00] лв.

Сист. N: 78624

- 32 -

Тъмбнейл

105809

СЛЕЙТЪР, Робърт

Животът и славата на Доналд Тръмп : Няма такова нещо като прекалена реклама! / Робърт Слейтър ; [Прев. Иван Димитров Атанасов]. - Пловдив : Издателска къща Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг). - 319 с. ; 21 см

Ориг. загл.: No such thing as over-exposure: Inside the life and celebrity of Donald Trump / Robert Slater. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-26-0720-5 : 11.95 лв.

Сист. N: 78625

- 33 -

Тъмбнейл

105811

БЛИЗНАШКИ, Георги

Конституционализъм и демокрация / Георги Близнашки. - София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009. - 207 с. ; 21 см. - (Res publica)

Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-07-2719-6 : [7.00] лв.

Сист. N: 78627

- 34 -

Тъмбнейл

105814

МАТЕЕВ, Мирослав Йорданов

Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения : [Учебник за ВУЗ] / Мирослав Йорданов Матеев. - София : Унив. изд. Стопанство, 2000. - 224 с. : с диагр. , табл. ; 24 см

Изд. на УНСС. - Библиогр. с. 217-218.

ISBN 954-494-411-7 : [12.00] лв.

Сист. N: 78639

- 35 -

Тъмбнейл

105812

КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова и др.

Теория на маркетинга в туризма / Невяна Кръстева, Соня Милева, Елена Александрова. - София : Avangard prima, 2005. - 143 с. : със сх. , табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 954-323-081-1 : 12.90 лв.

Сист. N: 78640

- 36 -

Тъмбнейл

105813

ГАТЕВ, Кирил и др.

Статистика : Статистически методи в емпиричните изследвания и бизнеса / Кирил Гатев, Недка Гатева ; Под общата ред. на К. Гатев. - [София] : Парадигма, 2008. - 428 с. : със сх., табл. ; 24 см

Библиогр. с.413-419. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-326-083-6 : [15.00] лв.

Сист. N: 78641

- 37 -

Тъмбнейл

II 3154

МАНЛИЕВ, Георги Димитров

Новият мениджмънт в публичния сектор : Учебник за дистанционно обучение / Георги Димитров Манлиев. - София : Университетско издателство Стопанство, 2006. - 340 с. : с диагр., сх., табл. ; 29 см

Изд. на УНСС. - Изп. лит.: с. 330-333. - Справ. на понятията.

ISBN 954-494-699-3 : [15.00] лв.

Сист. N: 78642

- 38 -

Тъмбнейл

105834

ТРЕЙСИ, Брайън

Стоте абсолютни закона на бизнес успеха / Брайън Трейси ; Прев. от англ. Слави Радославов. - София : Световна библиотека, 2007 ([София : Бет принт]). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл. : The 100 absolutely unbreakable laws of business success / Brian Tracy . - Кор. загл. 100-те абсолютни закона за бизнес успеха.

ISBN 954-8615-78-9 : 11,99 лв.

Сист. N: 78668

- 39 -

Тъмбнейл

105835

ЕСКОБАР, Роберто

Пабло Ескобар - тайните на наркобарон № 1 / Роберто Ескобар ; Прев. от англ. Теодор Михайлов. - София : Милениум, 2010 ([Костинброд] : МултиПринт). - 312 с. , 16 с. : ил. ; 20 см

Ориг. загл. : The Accountant's Story / Roberto Escobar Други авт. отб. на с. 2 Дейвед Фишър.

ISBN 978-954-515-083-8 : 13 лв.

Сист. N: 78670

Естествени науки

- 40 -

Тъмбнейл

105817

ЕКИМОВ, Цоню Димитров

Сборник с решени задачи по математика / Цоню Екимов. - [София] : Парадигма, [2008]. - 148 с. : с табл., черт. ; 24 см

Кор. загл.: Сборник с решени задачи по висша математика.

ISBN 954-326-017-6 : [7.00] лв.

Сист. N: 78645

Медицина

- 41 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за нервите / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа ЕООД, [2008]. - 94 с. : с 1 портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 2. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78630

- 42 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за рака / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа ЕООД, [2008]. - 94 с. : с 1 портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 1. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78631

- 43 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за черния дроб, жлъчката и бъбреците / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа ЕООД, [2008]. - 94 с. : с портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 3. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78632

- 44 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за гърдите, носа и гърлото / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008]. - 94 с. : с портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 5. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78633

- 45 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за диетите и водолечението / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008]. - 94 с. : с 1 портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 4. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78634

- 46 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за детето : Ч. 1 - 2 / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008].- 22 см. - (Докторе, кажи! ; 8. 500 билки за 50 болести)

Ч. 1. : 168 часа. - 94 с. : с портр.

ISBN : [3.99] лв. ()

Сист. N: 78635

- 47 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за диабета, затлъстяването и сенната хрема / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008]. - 94 с. : с портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 7. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78636

- 48 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за стомаха и храносмилането / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008]. - 94 с. : с портр. ; 22 см. - (Докторе, кажи! ; 6. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Сист. N: 78637

- 49 -

Тъмбнейл

ДИМКОВ, Петър Иванов

Рецептите на Петър Димков за детето : Ч. 1 - 2 / [Предг.] Николай Москов. - [София] : 168 часа, [2008].- 22 см. - (Докторе, кажи! ; 9. 500 билки за 50 болести)

ISBN : [3.99] лв.

Ч. 2. : 168 часа. - 94 с. : с портр.

Сист. N: 78638

Приложни науки. Техника

- 50 -

Тъмбнейл

105815

СТОЯНОВ, Стоян Димитров и др.

Счетоводство в публичния сектор / Стоян Димитров Стоянов, Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова. - София : Университетско издателство Стопанство, 2009. - 235 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на УНСС.

ISBN 978-954-644-052-5 : 12.00 лв.

Сист. N: 78643

- 51 -

Тъмбнейл

105816

РОМАНСКИ, Ради П.

Приложна информатика / Ради П. Романски. - София : Съюз на учените в България, 2010. - 168 с. : с диагр., ил., сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 166-167.

ISBN 978-954-397-006-3 : 10.00 лв.

Сист. N: 78644

- 52 -

Тъмбнейл

ФС/64/Д 24

ДАСА, Адираджа

Ведическо кулинарно изкуство / Адираджа Даса. - София : Бхактиведанта Бук Тръст, 2018. - 304 с. : с цв. ил. ; 23 см

Без данни за ориг. загл. и прев. - Съдържа: Речник.

ISBN 978-91-7769-040-5 : 25.00 лв. (Подв.)

Сист. N: 78660

Селско стопанство

- 53 -

Тъмбнейл

39837

ПРАКТИЧЕСКО пчеларство : [Ръководство] / Под ред. на Стойко Недялков, Бижо Бижев и др. - София : Земиздат, 1983. - 300 с. : с табл. , с ил. ; 20 см. - (Поредица Съвети за личното стопанство)

Др. авт.: Б. Митев, Т. Симидчиев, Б. Венов.

ISBN : 1.83 лв.

Сист. N: 78646

Музика

- 54 -

Тъмбнейл

- 55 -

Тъмбнейл

Из1/78.072/Ш 58

[ШЕСТИ] VI академични пролетни 2016 : Международна конференция "Музика и диктат" Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" април 2016 = VI academic spring readings 2016. - International Conference "Music and Diktat".National academic "Prof. Pancho Vladigerov" april 2016 = VI academic spring readings 2016 / International Conference "Music and Diktat".National academic "Prof. Pancho Vladigerov" april 2016. - София : Марс 09, 2016 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 224 с.: с ноти ; 21 см

ISBN : 9.00 лв. ISSN 1314-9261

Сист. N: 150699

- 56 -

Тъмбнейл

Гр II 1388

СТЕФКА Костадинова

Стефка Костадинова : Да прескочиш света : 30 години недостижим световен рекорд в скока на височина за жени = Stefka Kostadinova : To outjump the world : 30 years` unachievable world record in women`s high jump / Идея и конц. Владимир Памуков. - [Cофия] : Унисон Арт ЕООД, [2017] ([София] : Прес Продукт Лайн). - 210 с. : с цв. ил., портр., фотогр. ; 35 см

ISBN 978-954-92475-5-8 : 20.90 лв. (Подв.)

Сист. N: 78742

Езикознание

- 57 -

Тъмбнейл

НАНОВА, Ани

Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми / Ани Нанова. - София : Просвета, 2019 (Костинброд : Мултипринт). - 600 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 5.

ISBN 978-954-01-3928-9 : 49.00 лв. (Подв.)

Сист. N: 78734

Чужда художествена литература

- 58 -

Тъмбнейл

105795

УАЙЗМАН, Алан

Светът без нас / Алан Уайзман ; [Прев. Мария Йоцова]. - София : Сиела, 2010. - 375 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The world without us / Alan Weisman. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-0562-5 : 16.00 лв.

Сист. N: 78609

- 59 -

Тъмбнейл

105797

САЕНЦ, Бенджамин Алире

Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената / Бенджамин Алире Саенц ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Deja book, 2017 ([София] : Алианс принт). - 324 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Aristotle and Dante discover the secrets of the Universe / Benjamin Alire Saenz.

ISBN 978-954-28-2331-5 : 14.90 лв.

Сист. N: 78612

- 60 -

Тъмбнейл

105801

МАКДАНИЕЛ, Ян

Като спомен / Ян Макданиел ; [Прев. Светла Николова]. - Велико Търново : Слово, 1998 (Велико Търново : Абагар). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Keepsakes / Jan McDaniel. Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-439-520-2 : [3.20] лв.

Сист. N: 78616

- 61 -

Тъмбнейл

105802

ПАУЪЛ, Джули

Джули & Джулия : Една година опасно готвене / Джули Пауъл ; [Прев. от англ. Гергана Стойчева]. - София : Сиела, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 303 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Julie and Julia / Julie Powell. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1065-0 : 15.00 лв.

Сист. N: 78618

- 62 -

Тъмбнейл

105803

УИЛСЪН, Франсис Пол

Петата хармония / Франсис Пол Уилсън ; Прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2017. - 232 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The fifth harmonic / Francis Paul Wilson.

ISBN 978-954-330-368-7 : 14.00 лв.

Сист. N: 78619

- 63 -

Тъмбнейл

105805

МАРИАС, Хавиер

Сърце тъй бяло : Роман / Хавиер Мариас ; Прев. от исп. Людмила Илиева. - София : Обсидиан, 2001 (София : Балкан прес). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Corazon tan blanco / Javier Marias.

ISBN 954-769-007-8 : 7.00 лв.

Сист. N: 78621

- 64 -

Тъмбнейл

105806

КРИСТИ, Агата

Загадка в открито море : Пътешествията на Поаро : Сборник разкази / Агата Кристи ; [Прев. Емилия Карастойчева и др.]. - София : Ера, 2021. - 279 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. / Agatha Christie. Др. прев. : Т. Давидова, Хр. Кънев.

ISBN 954-389-604-2 : 13.99 лв.

Сист. N: 78622

- 65 -

Тъмбнейл

105824

КЛАРК, Мери Хигинс и др.

Убиецът на спящата красавица / Мери Хигинс Кларк, Бърк Алафеър ; [Прев. Анета Макариева-Лесева]. - София : Бард, 2016 ([ София] : Алианс Принт). - 334 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sleeping beauty killer / Mary Higgins Clark, Alafair Burke. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 954-655-759-9 : 16.99 лв.

Сист. N: 78655

- 66 -

Тъмбнейл

105840

ШЕКСПИР, Уилям

Хамлет / Уилям Шекспир ; Прев. Гео Милев. - София : Скорпио, [2009]. - 224 с. ; 21 см. - (Библиотека на ученика. Световна класика)

Без данни за ориг. загл. - За автора: с. 209-213. - Библиогр.: с. 223.

ISBN 978-954-792-174-0 : 4.99 лв.

Сист. N: 78677

- 67 -

Тъмбнейл

105841

АДЛЪР, Уорън

Децата на семейство Роуз / Уорън Адлър ; Прев. от англ. Теодора Илиева-Радева. - София : Издателска къща Плеяда, 2006. - 424 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The children of the Roses / Warren Adler.

ISBN 978-954-409-254-2 : 8.99 лв.

Сист. N: 78678

- 68 -

Тъмбнейл

105842

ТЕКИН, Лятифе

Берджи Кристин : Приказки от бунището : [Роман] / Лятифе Текин ; Прев. от тур. Жана Желязкова. - София : Рива, 2010 (Велико Търново : Абагар). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Berci Kristin cop masallari / Latife Tekin.

ISBN 978-954-320-330-7 : 12.00 лв.

Сист. N: 78687

- 69 -

Тъмбнейл

105843

ХАНЕЛ, Юлия

Любов, канела и захар : [Роман] / Юлия Ханел ; [Прев. Даниела Колева]. - София : Арт Етърнал Дистрибушън, 2017. - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Liebe, Zimt und Zucker / Julia Hanel. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-191-400-5 : [9.90] лв.

Сист. N: 78725

- 70 -

Тъмбнейл

105844

ПЕТЕРШОН, Пер

Хайде да крадем коне : Роман / Пер Петершон ; Прев. от норв. Росица Цветанова. - София : Делакорт, 2010 ([Хасково] : ПолиграфЮг). - 224 с. ; 20 см. - (Върхове на европейската белетристика)

Ориг. загл.: Ut og stjaele hester / Per Petterson.

ISBN 978-954-690-003-6 : 9.00 лв.

Сист. N: 78726

- 71 -

Тъмбнейл

105845

ТУРГЕНЕВ, Андрей

Да спиш и да вярваш : Блокаден роман / Андрей Тургенев ; Прев. от рус. Здравка Петрова. - София : Рива, 2008 (Велико Търново : Абагар). - 439 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Спать и верить: Блокадный роман / Андрей Тургенев.

ISBN 978-954-320-164-8 : 13.00 лв.

Сист. N: 78727

- 72 -

Тъмбнейл

105846

ОЗ, Амос

Същото море / Амос Оз ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Милениум, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 255 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The same sea / Amos Oz.

ISBN 978-954-515-160-6 : 14.00 лв.

Сист. N: 78729

- 73 -

Тъмбнейл

105848

ФРЕДРИК Дал, Нилс

Миналото лято : Роман / Нилс Фредрик Дал ; Прев. от норв. Надежда Станимирова. - София : ИК Унискорп, 2012. - 140 с. ; 20 см. - (Литературни звезди)

Ориг. загл.: I fjor sommer / Niels Fredrik Dahl.

ISBN 978-954-330-375-5 : 8.00 лв.

Сист. N: 78731

Художествена литература за деца и юноши

- 74 -

Тъмбнейл

КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел

Български народни приказки : Т. 1. - 2. / Ангел Каралийчев. - София : ПАН, 1997-1998 (София : Балканпрес).- 20 см. - (Българска класика за деца ; 2)

Т. 2. : ПАН, 1998. - 175 с. : с ил.

ISBN 954-657-114-8 : [2.20] лв. (Т. 2)()

Сист. N: 78669

- 75 -

Тъмбнейл

БЪЛГАРСКИ народни приказки / [Състав. Цанко Лалев]. - София : ПАН, 1999 (София : Балканпрес). - 255 с. : с ил. ; 20 см. - (Българска класика за деца ; 13)

ISBN 954-657-231-4 : [2.70] лв.

Сист. N: 78671

- 76 -

Тъмбнейл

ХИТРАНА Лисана и вълкът : Руска народна приказка / [Прев. Веска Маринова] ; [Ил. Е. Дидковска]. - София : Ню медиа груп, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое. Вълшебни приказки в картинки ; 35)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-340-263-2 : [1.99] лв.

Сист. N: 78679

- 77 -

Тъмбнейл

АНДЕРСЕН, Х. К.

Принцесата и граховото зърно ; Новите дрехи на краля / Х. К. Андерсен ; [Худ. Галин Георгиев и др.]. - София : Златното пате, [2013]. - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 27)

Без данни за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре. - Др. худ.: Св. Князева, Пр. Саламача.

ISBN 978-954-431-941-0 : 1.80 лв.

Сист. N: 78680

- 78 -

Тъмбнейл

НЕОЧАКВАНИ посетители / [Heather Amery, Stephen Cartwright] ; [Прев. Евелина Банева]. - Cофия : Прес, 2009 ([София] : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см. - (Приказки от фермата)

Ориг. загл.: Surprise visitors / Heather Amery, Stephen Cartwright. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-308-258-2 : 3.49 лв.

Сист. N: 78681

- 79 -

Тъмбнейл

ГЕОРГИЕВА, Лидия

Диви приятели : Приказки за истинския живот = Wild friends. - Прев. Едуард Мурадян / Лидия Георгиева ; Худож. Велизар Симеоновски = Wild friends / Прев. Едуард Мурадян. - София : [БЗНС], 1994. - 32 с. : с ил. ; 20 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN : [1.50] лв.

Сист. N: 78685

- 80 -

Тъмбнейл

ГЕОРГИЕВА, Лидия

Пиеси за деца / Лидия Георгиева. - [София] : БЗНС, [2006]. - 32 с. ; 21 см

Кор. Горски приятели. - Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN : [1.50] лв.

Сист. N: 78686

- 81 -

Тъмбнейл

МАРЯ Моревна : Руска народна приказка / [Прев. Веска Маринова] ; [Ил. Тамара Шеварьова]. - София : Ню медиа груп, 2014 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое. Вълшебни приказки в картинки ; 123)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-340-356-1 : [1.99] лв.

Сист. N: 78688

- 82 -

Тъмбнейл

[ХИЛЯДА и една] 1001 нощ : Историята на Шехеразада / [Прев. Веска Маринова]. - София : Ню медиа груп, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое. Вълшебни приказки в картинки ; 7)

Без данни за ориг. загл. Сведения за прев. са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-340-235-9 : [1.99] лв.

Сист. N: 78689

- 83 -

Тъмбнейл

ПЕРО, Шарл

Магарешката кожа / Шарл Перо ; [Прев. Веска Маринова]. - София : Ню медиа груп, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое. Вълшебни приказки в картинки ; 61)

Без данни за ориг. загл. Сведения за прев. са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-340-291-5 : [1.99] лв.

Сист. N: 78690

- 84 -

Тъмбнейл

СНЕЖАНКА и седемте джуджета / [Ил. Мая Бочева]. - София : ИК Балон, 2012. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любими приказки ; 9)

Без данни за ориг. загл. Сведения за ил. са отбелязани в изд. каре.

ISBN : 1.99 лв.

Сист. N: 78691

- 85 -

Тъмбнейл

ПЕРО, Шарл

Пепеляшка / Шарл Перо ; [Худ. Биляна Мирчева]. - [Cофия] : Ина, [2014]. - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Приказка с игри ; бр. 8)

Без данни за ориг. загл. Сведения за худ. са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-932-868-4 : 1.20 лв.

Сист. N: 78692

- 86 -

Тъмбнейл

МОМЧЕ и вятър : Народна приказка / [Худож. Стоян Кораков]. - София : Ина, 2007. - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Приказка с игри ; бр. 1)

Сведения за худ. са отбелязани в изд. каре.

ISBN 954-9328-01-5 : 1.20 лв.

Сист. N: 78693

- 87 -

Тъмбнейл

БЪРЧЕТ, Джан и др.

Огънят на дракона : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; [Прев. Ирина Борисова Манушева]. - [Cофия] : Фют, 2014. - 112 с. : с ил. ; 20 см. - (Сам Силвър - тайният пират)

Ориг. загл.: Dragon fire / Jan Burchett, Sara Vogler. Сведения за прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-918-9 : 4.99 лв.

Сист. N: 78697

- 88 -

Тъмбнейл

БЪРЧЕТ, Джан

Приятели в беда : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; [Прев. Ирина Борисова Манушева]. - [Cофия] : Фют, 2014. - 112 с. : с ил. ; 20 см. - (Сам Силвър - тайният пират)

Ориг. загл.: The great rescue / Jan Burchett, Sara Vogler. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-922-6 : 4.99 лв.

Сист. N: 78698

- 89 -

Тъмбнейл

ГРИМ, Вилхелм и др.

Избрани приказки / Вилхелм Грим, Якоб Грим ; [Преразк.] ; [Състав.]. - [Cофия] : ИК Бриз, б. г. ([София] : Образование и наука). - 144 с. : с ил. ; 20 см. - (Златна библиотека ; 6)

Преразк. от: Ас. Разцветников, Ц. Цветанов, Ел. Консулова, Св. Владимиров, Ст. Сакин. - Състав.: Кр. Илиева.

ISBN 954-8241-06-4 : 4.80 лв.

Сист. N: 78699

- 90 -

Тъмбнейл

КАРАЛИЙЧЕВ, Aнгел

Приказки / Aнгел Каралийчев ; [Състав. Кристина Илиева]. - [Cофия] : ИК Бриз, б.г. ([София] : Образование и наука). - 144 с. : с ил. ; 20 см. - (Златна библиотека ; 12)

Сведения за състав. са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 954-8241-14-5 : 3.20 лв.

Сист. N: 78700

- 91 -

Тъмбнейл

ПРИКАЗКИ от старите български земи / [Състав. Кристина Илиева]. - София : ИК Бриз, б. г. ([София] : Образование и наука). - 96 с. : с ил. ; 20 см. - (Златна библиотека ; 14)

Името на състав. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-8241-17-Х : 3.00 лв.

Сист. N: 78701

- 92 -

Тъмбнейл

ГУЕРА, Елиза Пуричели

Нощта на костенурките / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; [Прев. Нели Раданова]. - [Cофия] : Фют, 2014. - 151 с. : с ил. ; 20 см. - (Приключенията на Минерва Минт ; 5)

Ориг. загл.: La note delle tartarughe azzurre / Elisa Puricelli Guerra. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-977-6 : 4.99 лв.

Сист. N: 78702

- 93 -

Тъмбнейл

ГУЕРА, Елиза Пуричели

Бандата на кукумявките / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; [Прев. Нели Раданова]. - [Cофия] : Фют, 2014. - 143 с. : с ил. ; 20 см. - (Приключенията на Минерва Минт ; 1)

Ориг. загл.: La compagnia delle civette / Elisa Puricelli Guerra. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-955-4 : 4.99 лв.

Сист. N: 78703

- 94 -

Тъмбнейл

ДЕВЕДЖИЕВ, Илия

Сребърната риба : 8 приказки без камила / Илия Деведжиев ; [Худ. Мария-Екатерина Миткос]. - Русе : Камила, 2020 (Русе : ТС Груп). - 66 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на худож. е отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-188-483-4 : [10.00] лв.

Сист. N: 78704

- 95 -

Тъмбнейл

РАН Босилек

Голяма книга на приказките / Ран Босилек ; [Състав. Цанко Лалев] ; [Ил. Мирослава Николова]. - София : Издателска къща ПАН, 2011. - 256 с. : с ил. ; 24 см. - (Голяма книга на приказките)

Сведения за състав. и ил. са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-660-048-6 : 7.90 лв.

Сист. N: 78705

- 96 -

Тъмбнейл

КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел

Голяма книга на приказките / Ангел Каралийчев ; [Състав. Костадин Костадинов] ; [Ил. Мирослава Николова]. - [2. изд.]. - София : Издателска къща ПАН, 2018. - 256 с. : с ил. ; 24 см. - (Голяма книга на приказките)

Сведения за състав. и ил. са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-657-980-5 : 7.90 лв.

Сист. N: 78706

- 97 -

Тъмбнейл

ГРИМ, Вилхелм и др.

Голяма книга на приказките / Вилхелм Грим, Якоб Грим ; [Прев. Асен Разцветников, Владимир Мусаков] ; [Състав. Валери Манолов] ; [Ил. Пламена Тодорова, Магдалена Добрева]. - София : ПАН, 2020. - 256 с. : с ил. ; 24 см. - (Голяма книга на приказките)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-657-776-4 : 8.90 лв.

Сист. N: 78707

- 98 -

Тъмбнейл

ДИНЧЕВ, Валентин

Приказки и легенди / Валентин Динчев. - Стара Загора : Литера Принт АД, 2019. - 60 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-954-487-159-8 : 5.80 лв.

Сист. N: 78709

- 99 -

Тъмбнейл

ПЕТЕЛЪТ и лисицата. - [Пловдив] : Издателска къща Хермес, 2003. - [8] с. : с цв. ил. ; 31 см. - (Да живеят приказките ; 8)

Без сведения за авт. отговорност. - Загл. и изд. са по кор. описание.

ISBN 954-26-0093-3 : 1.50 лв.

Сист. N: 78710

- 100 -

Тъмбнейл

ПИТЪР Пан / [Худож. Кирил Танев] ; [Прев. Корнелия Лозанова]. - [Cофия] : ПАН, 2012. - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см. - (Моята първа приказка)

Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-660-163-6 : 2.20 лв.

Сист. N: 78712

- 101 -

Тъмбнейл

СЕМЕЙСТВО Мацеви / [Гордана Малетич] ; [Прев. Миглена Златарева] ; [Ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, 2012. - [18] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см. - (Моите мили съседи ; 7)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-906-9 : 2.80 лв.

Сист. N: 78713

- 102 -

Тъмбнейл

СЕМЕЙСТВО Леопарди / [Гордана Малетич] ; [Прев. Миглена Златарева] ; [Ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, 2012. - [18] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см. - (Моите мили съседи ; 8)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-907-6 : 2.80 лв.

Сист. N: 78714

- 103 -

Тъмбнейл

СЕМЕЙСТВО Вълчеви / [Гордана Малетич] ; [Прев. Миглена Златарева] ; [Ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, 2012. - [18] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см. - (Моите мили съседи ; 9)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-908-3 : 2.80 лв.

Сист. N: 78715

- 104 -

Тъмбнейл

СЕМЕЙСТВО Катеричкови / [Гордана Малетич] ; [Прев. Миглена Златарева] ; [Ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, 2012. - [18] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см. - (Моите мили съседи ; 10)

Без данни за ориг. загл. Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-909-0 : 2.80 лв.

Сист. N: 78716

- 105 -

Тъмбнейл

ЗЛАТНОТО момиче и други приказки / [Худож. Светослава Ангелова Божичкова]. - София : ПАН, 2010. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Името на худ. е отбелязано в изд. каре. Съдържа: Чичо Пейо, Справедлива подялба.

ISBN 978-954-657-970-6 : 1.50 лв.

Сист. N: 78717

- 106 -

Тъмбнейл

ЗАЕК и костенурка и други приказки / [Адапт. Любомир Русанов] ; [Худ. Валентина Иванчева-Бояджиева]. - София : ПАН, 2011. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре. Съдържа: Заек, слон и тигър; Камъкът и коларите; Силното врабче.

ISBN 978-954-660-082-0 : 1.50 лв.

Сист. N: 78718

- 107 -

Тъмбнейл

ЗЛАТНАТА гъска : [По мотиви от приказката на Братя Грим]. - София : Посоки, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; 36)

ISBN 978-954-361-216-1 : 1.99 лв.

Сист. N: 78719

- 108 -

Тъмбнейл

СНЕЖНАТА кралица : [По мотиви от приказката на Х. К. Андерсен]. - София : Посоки, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; 32)

ISBN 978-954-361-208-6 : 1.99 лв.

Сист. N: 78720

- 109 -

Тъмбнейл

ДЯДО Петко и баба Пена ; Булка за мишока / Текст Aнгел Каралийчев, Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев и др. - София : Златното пате, [2013]. - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 17)

Сведения за авт. отговорност са отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-934-2 : 1.80 лв.

Сист. N: 78721

- 110 -

Тъмбнейл

[ДВЕ] 2 приказки за Кума Лиса с 22 стикера / [Худож. Кирил Танев]. - [Cофия] : ПАН, 2012. - [8] с. : с цв. ил. ; 21Х24 см

Името на худож. е отбелязано в изд. каре. - Съдържа: Вълкът и лисицата на лов; Кума Лиса кръстница.

ISBN 978-954-660-135-3 : 2.50 лв.

Сист. N: 78724

- 111 -

Тъмбнейл

СНИКЕТ, Лемъни

Просторният прозорец / Лемъни Сникет ; Ил. Брет Хелкуист ; Прев. Теодора Джебарова. - София : Егмонт България, 2003 (София : Лито Балкан). - 253 с. : с ил. ; 19 см. - (Поредица от злополучия ; Кн. 3)

Ориг. загл.: The wide window / Lemony Snicket.

ISBN 954-446-691-6 : 6.99 лв. (Подв.)

Сист. N: 78728

Българска художествена литература

- 112 -

Тъмбнейл

105798

ЗАКЕФ, Драско

Ново начало : Да убиеш гордостта : Новела / Драско Закеф. - Стара Загора : Кота, 2018. - 168 с. ; 21 см

ISBN 978-954-305-364-3 : 10.00 лв. (Подр.)

Сист. N: 78613

- 113 -

Тъмбнейл

105799

СИРАКОВ, Асен

Как да живеем с изтрещялата си половинка : Когато е ТЯ : Полезно четиво / Асен Сираков ; Худож. Румен Статков. - [2. изд.]. - [Cофия] : Атеа Букс, 2020. - 119 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8999-91-5 : 8.00 лв.

Сист. N: 78614

- 114 -

Тъмбнейл

105800

СИРАКОВ, Асен

Как да живеем с изтрещялата си половинка : Когато е ТОЙ : Полезно четиво / Асен Сираков ; Худож. Румен Статков. - [Cофия] : Атеа Букс, 2015. - 113 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8999-92-2 : 8.00 лв.

Сист. N: 78615

- 115 -

Тъмбнейл

ГЬОНОВА, Иванка

Живот под карантина : стихове / Иванка Гьонова. - Враца : БГ-Принт, 2021. - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7522-44-0 : [7.00] лв. (Подв.)

Сист. N: 78617

- 116 -

Тъмбнейл

105804

ВЕЛКОВ, Андрей

Няма закога : [Роман] / Андрей Велков. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 306 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-773-3 : 15 лв.

Сист. N: 78620

- 117 -

Тъмбнейл

105810

ПАВЛОВА, Иванка

Преди залеза : Стихотворения и тристишия / Иванка Павлова. - София : АртГраф, 2021 ([София] : АртГраф). - 140 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7368-60-4 : 10 лв.

Сист. N: 78626

- 118 -

Тъмбнейл

105822

ЕЛИН Пелин

Избрани творби / Елин Пелин. - София : СофтПрес, 2020 ([ Добрич] : ФолиАрт). - 223 с. : с ил. ; 20 см

Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов.

ISBN 978-619-151-532-5 : 5,99 лв.

Сист. N: 78651

- 119 -

Тъмбнейл

КОНСТАНТИНОВ, Алеко

Бай Ганьо / Алеко Константинов. - [София] : Хеликон, [2018] ([Костинброд] : Мултипринт). - 176 с. ; 20 см

ISBN 954-2984-33-7 : 6.95 лв.

Сист. N: 78662

- 120 -

Тъмбнейл

105836

ЙОВКОВ, Йордан

Избрано / Йордан Йовков. - [Cофия] : A&T Publishers, 2017 ([Костинброд] : Мултипринт). - 480 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7430-00-4 : [20.00] лв. (Подв.)

Сист. N: 78672

- 121 -

Тъмбнейл

105837

ВАЗОВ, Иван

Под игото : Роман в три части : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението / Иван Вазов. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : ПК Д. Благоев). - 486 с. ; 24 см

ISBN 978-954-09-0963-9 : 50.00 лв. (Подв.)

Сист. N: 78673

- 122 -

Тъмбнейл

105838

ВАЗОВ, Иван

Казаларската царица : Роман / Иван Вазов. - София : Бук Травъл, 2019. - 328 с. ; 22 см

ISBN 978-619-244-008-4 : 17.90 лв. (Подв.)

Сист. N: 78675

- 123 -

Тъмбнейл

105839

ПЕТРОВ, Валери

Събрано : Юбилейно издание / Валери Петров. - София : Милениум, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 432 с. ; 21 см

За автора - на гърба на кор.

ISBN 978-954-515-514-7 : 20.00 лв.

Сист. N: 78676

- 124 -

Тъмбнейл

105847

ВИДЕНОВ, Георги

Видения / Георги Виденов. - София : [Хеликон], 2005. - 152 с. ; 20 см

ISBN 954-9786-14-5 : [7.00] лв.

Сист. N: 78730

- 125 -

Тъмбнейл

105849

ЗАКЕФ, Драско

Опърничавите : Роман / Драско Закеф. - Стара Загора : Кота, 2018. - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-954-305-473-2 : 5.00 лв.

Сист. N: 78732

- 126 -

Тъмбнейл

105850

РАДЕВСКИ, Христо Василев

Пулс / Христо Радевски ; Състав. Андрей Андреев ; Под общ. ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2005 ([София] : Образование и наука). - 235 с. ; 20-21 см. - (Поредица Българска класика ; 91)

ISBN 954-739-689-7 : 6.00 лв.

Сист. N: 78733

- 127 -

Тъмбнейл

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ клуб "Факел" : село Зверино, община Мездра : Алманах 2 / [Подб. и обраб. Дарина Цветкова]. - София : Multiprint LTD, 2020. - 112 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-362-337-2 : [6.00] лв.

Сист. N: 78738

- 128 -

Тъмбнейл

105852

КАЛЕЕВ, Мартен

Всичко и нищо : Разкази / Мартен Калеев. - София : Захарий Стоянов, 2020. - 242 с. ; 21 см

ISBN 978-954-09-1508-1 : [5.00] лв.

Сист. N: 78739

- 129 -

Тъмбнейл

105821

СИЧИН, Зекария

Космическият код / Зекария Сичин ; [Прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2005. - 255 с. : с ил., к., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: The cosmic code / Zecharia Sitchin. Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. Кн. 6. от Хрониките на Земята.

ISBN 954-585-657-2 : 11.99 лв.

Сист. N: 78649

- 130 -

Тъмбнейл

105820

СИЧИН, Зекария

Стълба към небето / Зекария Сичин ; [Прев. Крум Бъчваров]. - София : Бард, 2003. - 367 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The stairway to heaven / Zecharia Sitchin. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. Кн. 2. от Хрониките на Земята.

ISBN 954-585-447-2 : 11.99 лв.

Сист. N: 78650

- 131 -

Тъмбнейл

МОЯТА България : Кратка история за млади читатели / Лизбет Любенова и др. - София : Просвета, 2018 (София : Дедракс). - 108 с. : с цв. ил., к., портр., фотогр. ; 25 см

Др. съавт.: В. Вачкова, Пл. Митев, Пл. Павлов.

ISBN 978-954-01-3767-4 : 12.00 лв.

Сист. N: 78735

Индекс 'АВТОРИ'

Адлър, Уорън 67
Алафеър, Бърк 65
Александрова, Елена 35
Андерсен, Х. К. 77
Андреев, Андрей 126
Анчев, Панко 126
Бабукчиева, Антонина 11, 12
Бернщайн, Габо Леон 92, 93
Бижев, Бижо 53
Близнашки, Георги 33
Бърчет, Джан 87, 88
Вазов, Иван 121, 122
Велков, Андрей 116
Верих, Людмила 19
Виденов, Георги 124
Воглър, Сара 87, 88
Гатев, К. 36
Гатев, Кирил 36
Гатева, Недка 36
Гатева, Недка Кирилова 36
Георгиев, Галин 109
Георгиева, Лидия 79, 80
Георгиева, Сашка 62
Госвами, Бхакти Вигяна 18
Гранитски, Иван 126
Грим, Вилхелм 89, 97
Грим, Якоб 89, 97
Гудинг, Дейвид У. 26
Гуера, Елиза Пуричели 92, 93
Гьонова, Иванка 115
Даса, Адираджа 52
Дачев, Лъчезар 29
Деведжиев, Илия 94
Джебарова, Теодора 111
Джебарова, Теодора Иванова 111
Димитров, Недялко 13
Димков, Петър Иванов 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Динчев, Валентин 98
Дончева, Христина 31
Дончева, Христина Георгиева 31
Дядо Иван 11, 12
Екимов, Цоню 40
Екимов, Цоню Димитров 40
ел-Джерайси, Халид 25
Елин Пелин 118
Ескобар, Роберто 39
Желязкова, Жана 68
Закеф, Драско 112, 125
Златина, Галина 109
и др. 5, 53, 56, 109, 131
Иванов, Кирил Гатев 36
Илиева, Людмила 63
Илиева-Радева, Теодора 67
Йовков, Йордан 120
Калеев, Мартен 128
Каралийчев, Aнгел 90, 109
Каралийчев, Ангел 74, 96
Кларк, Мери Хигинс 65
Коларов, Стефан 4
Коларов, Стефан Любенов 3, 4
Константинов, Алеко 119
Кристи, Агата 64
Кришнамурти, Джиду 13
Кръстева, Невяна 35
Кръстева, Невяна Стефанова 35
Ленокс, Джон К. 26
Любенова, Лизбет 131
Макаренко, Мария 10
Макданиел, Ян 60
Манлиев, Георги Димитров 37
Манов, Богомил 30
Мариас, Хавиер 63
Матеев, Мирослав Йорданов 34
Милев, Гео 66
Милева, Соня 35
Милева, Соня Варадинова 35
Михайлов, Теодор 39
Москов, Николай 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Мурадян, Едуард 79
Мъск, Мей 15
Нанова, Ани 57
Нанова, Ани Любенова 57
Недялков, Стойко 53
Оз, Амос 72
Павлова, Иванка 117
Памуков, Владимир 56
Пантев, Пламен 28
Пауъл, Джули 61
Перо, Шарл 83, 85
Петершон, Пер 70
Петров, Валери 123
Петров, Димитър 11, 12
Петрова, Здравка 71
Радевски, Христо 126
Радославов, Слави 38
Райкова, Деница 59
Ран Босилек 95
Резник, Хауърд 21
Романски, Ради П. 51
Романски, Ради Петров 51
Рубин, Хариет 19
Савова, Камелия Димитрова 50
Саенц, Бенджамин Алире 59
Свами Девамрита 24
Свами, Радханат 20
Свами, Сухотра 14, 23
Сербезова-Леви, Стоянка 15
Симеоновски, Велизар 79
Сираков, Асен 113, 114
Сичин, Зекария 1, 129, 130
Слейтър, Робърт 32
Сникет, Лемъни 111
Станимирова, Надежда 73
Статков, Румен 113, 114
Стоянов, Стоян Димитров 50
Таир, Ергюл 5
Текин, Лятифе 68
Терзиева, Маргарита 72
Толе, Екхарт 16, 17
Трейси, Брайън 38
Тургенев, Андрей 71
Уайзман, Алан 58
Узунова, Венцеслава 26
Уилсън, Франсис Пол 62
Фесчиян, Даниела Милчова 2, 50
Фредрик Дал, Нилс 73
Ханел, Юлия 69
Хартас, Лио 87, 88
Хелкуист, Брет 111
Хинкова, Севда 17
Цветанова, Росица 70
Шекспир, Уилям 66
Шинкова, Жанета 16, 17

 ИНДЕКС "Заглавия"

[Две] 2 приказки за Кума Лиса с 22 стикера 110 
[Осми] VIII академични пролетни четения 2018 54 
[Сто и петдесет] 150 години Българска академия на науките 5 
[Хиляда и една] 1001 нощ 82 
[Шести] VI академични пролетни 2016 55 
Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения 34 
Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената 59 
Бай Ганьо 119 
Бандата на кукумявките 93 
Берджи Кристин 68 
Бхагавад-Гита 21 
Български народни приказки 74 
Български народни приказки 75 
Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми 57 
Веданта-психология 14 
Ведическо кулинарно изкуство 52 
Видения 124 
Всичко и нищо 128 
Гласът на покоя 16 
Голяма книга на приказките 95 
Голяма книга на приказките 96 
Голяма книга на приказките 97 
Да спиш и да вярваш 71 
Дванадесетата планета 1 
Децата на семейство Роуз 67 
Джули & Джулия 61 
Диви приятели 79 
Динозаврите 1 9 
Дядо Петко и баба Пена 109 
Еликсирът на безсмъртието 23 
Жената, която има план 15 
Живот под карантина 115 
Животът и славата на Доналд Тръмп 32 
Загадка в открито море 64 
Заек и костенурка и други приказки 106 
Златната гъска 107 
Златното момиче и други приказки 105 
Избрани приказки 89 
Избрани творби 118 
Избрано 120 
История на политическите и правни учения 29 
Йога на прошката 22 
Казаларската царица 122 
Как да живеем с изтрещялата си половинка : Когато е ТОЙ 114 
Как да живеем с изтрещялата си половинка : Когато е ТЯ 113 
Как да сме устойчиви в един променлив свят 18 
Като спомен 60 
Ключови библейски понятия 26 
Книгата на живота 13 
Книгоиздатели, литературен живот, творчество 3 
Конституционализъм и демокрация 33 
Космическият код 129 
Космос, звезди, планети 7 
Любов, канела и захар 69 
Магарешката кожа 83 
Маря Моревна 81 
Международните преговори в областта на сигурността 28 
Миналото лято 73 
Момче и вятър 86 
Моята България 131 
Неочаквани посетители 78 
Новият мениджмънт в публичния сектор 37 
Ново начало : Да убиеш гордостта 112 
Нощта на костенурките 92 
Няма закога 116 
Огънят на дракона 87 
Опърничавите 125 
Основи на финансите 30 
Пабло Ескобар - тайните на наркобарон № 1 39 
Пепеляшка 85 
Петата хармония 62 
Петелът и лисицата 99 
Пиеси за деца 80 
Питър Пан 100 
Под игото : Роман в три части 121 
Правителството в демократичната политическа система 31 
Практикуване на силата на настоящето 17 
Практическо пчеларство 53 
Преди залеза 117 
Приказки 90 
Приказки и легенди 98 
Приказки от старите български земи 91 
Приложна информатика 51 
Принцесата 19 
Принцесата и граховото зърно 77 
Приятели в беда 88 
Просторният прозорец 111 
Пулс 126 
Пътуване към дома 20 
Рецептите на Петър Димков за гърдите, носа и гърлото 44 
Рецептите на Петър Димков за детето 46 
Рецептите на Петър Димков за детето 49 
Рецептите на Петър Димков за диабета, затлъстяването и сенната хрема 47 
Рецептите на Петър Димков за диетите и водолечението 45 
Рецептите на Петър Димков за нервите 41 
Рецептите на Петър Димков за рака 42 
Рецептите на Петър Димков за стомаха и храносмилането 48 
Рецептите на Петър Димков за черния дроб, жлъчката и бъбреците 43 
Сборник с решени задачи по математика 40 
Светът без нас 58 
Семейство Вълчеви 103 
Семейство Катеричкови 104 
Семейство Леопарди 102 
Семейство Мацеви 101 
Снежанка и седемте джуджета 84 
Снежната кралица 108 
Сребърната риба 94 
Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор 2 
Статистика 36 
Стефка Костадинова : Да прескочиш света 56 
Стоте абсолютни закона на бизнес успеха 38 
Стълба към небето 130 
Счетоводство в публичния сектор 50 
Събрано 123 
Съвършено освобождение 24 
Сърце тъй бяло 63 
Същото море 72 
Теория на маркетинга в туризма 35 
Убиецът на спящата красавица 65 
Управление на времето през погледа на исляма 25 
Хайде да броим до десет 12 
Хайде да крадем коне 70 
Хайде да научим азбуката 11 
Хамлет 66 
Ханове, царе, държавници 6 
Хитрана Лисана и вълкът 76 
Художествено-творчески клуб "Факел" : село Зверино, община Мездра 127 
Четене, любов и художествен процес 4 
Човешкото тяло 8 
Чудеса от пластилин 10 
Ars musica и изкуството на образованието : 90 години държавно висше музикално образование в България 27 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Администрация 31
Администрация - управление и организация - учебници за ВУЗ 37
Анатомия - на човека 8
Археологически находки - популярна литература 1
Асиро-Вавилония - популярна литература 1
Белодробни болести - терапия - популярна литература 44
Библия 26
Бизнес поведение 32
Бизнесмени, американски 32
Бъбречни болести - терапия - популярна литература 43
България - история - енциклопедии 6
България - наука 5
България - образование 27
Българска академия на науките - история 5
Българска литература - теми, образи, сюжети 3
Български език - антоними - речници 57
Български език - синоними - речници 57
Вегетарианство - рецепти 52
Веди 14, 23, 24
Вероучение - учебници 26
Владетели, български 6
Готварство - Индия - рецепти 52
Демокрация 31, 33
Детски болести - терапия - популярна литература 46, 49
Диабет - терапия - популярна литература 47
Динозаври - детска и юношеска литература 9
Древен свят - история 130
Духовници, американски - биографии 20
Държавно право 33
Енциклопедии, детски 6, 7, 8
Ескобар, Пабло - 1949-1993, биографии 39
Жени - психология - популярна литература 19
Жени - участие в обществено-политическия живот 19
Жлъчен мехур и жлъчни пътища - болести - терапия - популярна литература 43
Звезди 7
Извънземни цивилизации 130
Извънземни цивилизации - популярна литература 1, 129
Издания за деца 10, 11, 12
Издателско дело - България - история 3
Изпълнителна власт 31
Икономическо поведение 38
Инвестиции - управление 34
Индийски религии 13
Индия - религия 21
Индуизъм 21
Информатика - учебници за ВУЗ 51
Ислям - морални проблеми 25
История - България 131
Йога 22
Йога - биографии 20
Капиталов пазар - България 34
Колумбия - право 39
Конституционно право 33
Контрол и ревизия 2
Коремна кухина - болести - терапия - популярна литература 48
Космология - детска и юношеска литература 7
Космология - популярна литература 1
Култура - България 54
Култура - история - популярна литература 129
Лечебно хранене - популярна литература 45
Личност - психология - популярна литература 16, 17
Маркетинг 35
Математика - задачи - учебници за ВУЗ 40
Медитация 13
Медитация - популярна литература 17
Международна сигурност 28
Международни отношения 28
Месопотамия 1
Музика - България - история 54
Музика - теория 55
Музикално образование - България - история 27
Народна медицина - България - рецепти 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Народна мидицина - България - рецепти 42
Национална сигурност 28
Нервни болести - терапия - популярна литература 41
Обработка на данните, електронна 51
Опорно-двигателен апарат - болести - терапия - популярна литература 47
Оториноларингология - популярна литература 44
Писатели, български - очерци 4
Планети 7
Поведение - популярна литература 16, 17, 19
Подсъзнание - популярна литература 17
Политически учения - история 29
Правни учения - история 29
Предприемачество - САЩ - биографски материали - популярна литература 32
Прошка 22
Пчеларство - ръководства 53
Рак - терапия - популярна литература 42
Самоусъвършенстване 15, 18
Спортисти, български - албуми 56
Спортисти, български - биографии 56
Стара история - популярна литература 129
Статистика - учебници за ВУЗ 36
Стомашно-чревни болести - терапия - популярна литература 48
Счетоводни стандарти 2
Счетоводство - учебници за ВУЗ 50
Туризъм 35
Управление и организация - религиозноетични проблеми 25
Успех - популярна литература 38
Физиология - на човека - енциклопедии 8
Философия, индийска 14
Финанси - учебници за ВУЗ 30
Финансово счетоводство - България - стандартизация 2
Хидротерапия - популярна литература 45
Хиндуизъм 18
Цивилизация - история 130
Черен дроб - болести - терапия - популярна литература 43
Четене - очерци 4
Шумери - популярна литература 1
Щастие 18
Ястия, индийски - рецепти 52

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

България - книгознание 3
България - литературознание 3, 4