ИМЕ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Августин Антонов Ганчев

Адвокат

гр. Враца; ул. "Христо Ботев " 16 тел.: (02) 9861552

Албена Стефчова Коцанкова-Христова

Адвокат

Враца; ул. Мито Цветков 2, ет. 4, офис 1 тел.: 0883484444

Ангел Венциславов Василев

Адвокат

Враца; ул. Веститела 39 тел.: 0898687305

Бисер Tодоров

Педиатър, Първа частна МБАЛ - Враца

Враца , ул. "Скакля" 6

Борис Солтарийски

Певец, вокал на Ку-Ку бенд

Венелин Александров Алексиев

Ортопед, Първа частна МБАЛ - Враца

Враца, ул. "Скакля" 6

Владислава Тошева Лакова

Общински съветник. Заместник председател на Общински съвет

тел.: 0899995786

Д-р Иво Кирилов Ралчовски

Лекар. Очни болести. Общински съветник

бул. "Втори юни" № 28 тел.: 092 623204

Д-р Наташка Иванова Велчовска

Лекар. Образна диагностика. Общински съветник

КОЦ Враца ЕООД

Евгени Спасов

Враца, ул. Иванка Ботева 19, ет. 1 тел.: 092 626 010

Емилиян Харалампиев Кюркчийски

Онколог, хирург

Враца, бул. "Втори юни" № 28, ет.3

Жана Константинова Станева

Педиатър

Враца, бул. "Демокрация" № 17 и ул. "Втори юни" № 66

Иво Пенков

Пулмолог

Враца, ул.Екзарх Йосиф №79

Ирина Иванова Йорданова

Общински съветник. Заместник председател на Общински съвет. Адвокат

ул. Димитраки Хаджитошин 19 тел.: (088) 6889960

Красимир Радков

Комедиен актьор

Лоренцо Асенов Иванов

Кардиолог, Първа частна МБАЛ - Враца

Враца, ул. "Скакля" № 6

Людмил Димитров Кирков (Кирето)

Мадлен Николаева Стайкова-Алгафари

Писателка, психотерапевтка, преводачка, режисьорка

Мартин Петров

Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев)

Илюзионист

Нели Захариева Стоянова

Председател на общинския съвет

ул. „Стефанаки Савов” 6

Николай Коцев

Фотоуслуги.

бул. Ген. Лукашов № 8 тел.: 092620336

Нина Николина

Певица

Пело Пелов

Зъболекар

Враца, ул. "Иван Вазов" № 6

Пламен Тихомиров Петров

Психиатър

Враца, бул. "Втори юни" № 66

Светла Бошнакова

Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1 тел.: 092 665 851

Светла Григорова

Враца, ул. Христо Ботев 19А, ет. 2 тел.: 092 660 243

Слави Любомиров Георгиев

Кардиолог

Враца, ул. "Скакля" № 6