ИМЕ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Административен съд

ул. Иванка Ботева №16 тел.: 092620607 http://www.asvratsa.court-bg.org/

БКС - Враца ЕООД

ул. Георги Апостолов № 13 тел.: 092/625 559

Дирекция Бюро по труда

бул. "Стоян Заимов" №2 тел.: 092627133 https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

МБАЛ "Христо Ботев"

бул. "Втори юни" №66 тел.: 092/92-30-39 https://www.mbalvratsa.org/

Областна администрация

НАДЯ ГЕТОВА - Връзки с обществеността тел:092/67-84-70, e-mail: oblast_vratsa@abv.bg

гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1 тел.: 092 67 84 70 http://vratsa.bg/bg

Община Враца

3000 Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6 тел.: Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 http://www.vratza.bg/

Окръжен съд

тел.: (092) 68 21 00 http://vratza.court-bg.org/

РИОСВ

Ул. Екзарх Йосиф №81 тел.: 092629211

Районен съд

бул. „Христо Ботев” № 29 тел.: ( 092 ) 62 94 56 http://vratsa-rs.court-bg.org/

Регионален исторически музей

Пл. Христо Ботев №2 тел.: 092620373 www.vratsamuseum.com

Регионална здравна инспекция

ул."Черни Дрин" № 2 тел.: 092-62-63-77 http://www.rzi-vratsa.com/

Сдружение Дом на науката и техниката

Научно-техническа дейност.

ул. Полк. Лукашов № 14 тел.: 092622556